Bibliografia

 

  1. Baba H., Ebata M.: Survey of ambulance-siren on consciousness of the crew, IEICE Technical Report, SP95-48, pp.47--53, July 1995.
  2. Brachmański S., Estimation of logatom intelligibility with the STI method for polish speech transmitted via communication channels, Archives of Acoustic, Vol. 29, No. 4, 2005
  3. Davies H.W., Teschke K., Kennedy S.M., Hodgson M.R., Hertzman C., Demers P.A.: Occupational Exposure to Noise and Mortality From Acute Myocardial Infarction, Epidemiology, Vol. 16, No.1, January, 2005.
  4. Edworthy J., Hellier E., Catchpole K.: The alarming state of medical warnings: problems and solutions, Proc. of Healthcare Systems Ergonomics and Patient Safety, Florencja, Włochy, 2005.
  5. Engel Z.: Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. PWN, Warszawa, 2001.
  6. Engel Z., Makarewicz G., Morzyński L., Zawieska W. M.: Metody aktywne redukcji hałasu, CIOP, Warszawa, 2001.
  7. Górski P., Sygnalizacja akustyczna w pojazdach uprzywilejowanych, Bezpieczeństwo Pracy 7-8/2003.
  8. Górski P., Możliwości zastosowania dźwiękowego sygnalizatora ostrzegawczego z układem aktywnym, Bezpieczeństwo Pracy 2/2005.
  9. Górski P., Makarewicz G., Morzyński L., Pawłowska Z.: Redukcja hałasu sygnalizatorów ostrzegawczych wewnątrz pojazdów uprzywilejowanych w aspekcie bezpieczeństwa. Sprawozdanie z zadania badawczego nr 2.12 wykonanego w ramach projektu celowego zamawianego PCZ 16-21 "System analizy wydarzeń wypadkowych w środowisku pracy dla potrzeb profilaktyki", CIOP-PIB, Warszawa, 2004.
  10. Hansen C. H.: Understanding active noise cancellation, Spon Press, London, 2001.
  11. Haykin S.: Adaptive Filter Theory, Prentice Hall, Upper Saddle River, 1996.
  12. Jones D.J., Sherratt R.S.: A Comparison of Recursive and Iterative Techniques for Siren Cancellation, IEE/IEEE/EURASIP 2nd International Symposium on Communication Systems, Networking and Digital Signal Processing, Bournemouth, 2000.
  13. Kuo S. M., Morgan D. R.: Active Noise Control Systems - Algorithms and DSP Implementations, John Wiley & Sons, New York, 1996.
  14. Makarewicz G.: Wybrane cyfrowe systemy aktywnej redukcji hałasu, monografia, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 2002.
  15. Minodzki P., Morzyński L, Narkiewicz-Jodko J.: Słuchawki aktywne z cyfrowym układem sterującym, Materiały 50 Otwartego Seminarium z Akustyki, Szczyrk-Gliwice, 2003, str. 462 - 465.
  16. Morzyński L., Makarewicz G., Zawieska W., Górski P.: Opracowanie systemu aktywnej redukcji hałasu do poprawy właściwości dźwiękoizolacyjnych kabin przemysłowych w zakresie niskich częstotliwości akustycznych, sprawozdanie z realizacji zadania badawczego II-5.09 prowadzonego w ramach Programu Wieloletniego pn. „Dostosowywanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej”, CIOP-PIB, Warszawa, 2004
  17. Park J-Y, Nishimura Y, Chisaki Y, Usagawa T; Implementation of DXHS algorithm. Active control of sound of siren, Youngnam-Kyushu Joint Conference on Acoustic; Japan, 2005.
  18. Sherratt R.S.: A DSP based siren noise cancellation filter system for use with the traditional and new electronic sirens, International Conference on Signal Processing Applications & Technology, Dallas, USA, 2000.
  19. Sherratt R.S.: Results of a DSP based adaptive cancellation filter system for the chirp, pulsar and localiser sirens, IEEE Nordic Signal Processing Symposium (NORSIG2000), KolmÅrden, 2000.
  20. Sherratt R.S.: Using Matlab to aid the development of a DSP based siren noise cancellation system for emergency service vehicles, Matlab DSP and Communications Conference, 2000.
  21. Townsend D.M., Guy C.G., Sherratt R.S.: Cancellation of Siren Noise from Two Way Voice Communications Inside Emergency Vehicles, IEEE International Conference On ACOUSTICS, SPEECH, AND SIGNAL PROCESSING, Phoenix, Arizona, USA, 1999.
  22. Usagawa Tsuyoshi: Active Control of Siren Sound by means of Headsets and Pillow within Ambulance, Proc. of ACTIVE’04, Williamsburg, Virginia, USA, 2004.
  23. Usagawa Tsuyoshi An active Control System of Ambulance Siren by means of Loudspeakers Mounted in Headrest, Inter-Noise 2003, Seogwipo, Korea, 2003.
  24. Żera J., Nagórski A.: Preferred Levels of Auditory Danger Signals, Journal of Occupational Safety and Ergonomics, Special Issue, 2000, str. 111 - 117.