UWAGA !

Trwają prace nad wprowadzeniem zmian w poszczególnych serwisach umieszczonych w portalu Instytutu w związku z nowym wykazem wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, które obowiązuje od dnia 21 sierpnia 2018 roku.

Do czasu zakończenia prac prosimy przy ocenie narażenia korzystać z wartości NDS podanych w ww. rozporządzeniu.

 

 
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE CHEMICZNE
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Powrót