Wyszukiwanie w bazie substancji

 

MODELE PREDYKCYJNE dla SUBSTANCJI RAKOTWÓRCZYCH/MUTAGENNYCH

 

W tabeli zaprezentowano wykaz trzech modeli predykcyjnych bezpomiarowej oceny narażenia i ryzyka zawodowego, dostępnych bezpłatnie on-line w języku angielskim w wersji podstawowej (Uwaga: korzystanie z nich wymaga zarejestrowania się).

 

  Model ECETOC TRA Model MEASE Model Stoffenmanager
Dostęp do modelu on-line
Instrukcja w języku polskim

Dla każdego z wymienionych modeli opracowano instrukcje postępowania w języku polskim

(Opracowano w ramach zadania badawczego dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prowadzonego m.in. przez zespół CIOP-PIB w latach 2014-2015 z zakresu prewencji wypadkowej. )

 

W celu uzyskania sugestii wyboru odpowiedniego modelu do oceny ryzyka dla określonej substancji a także wskaźników wymaganych podczas korzystania z ww. modeli on-line (np. właściwości fizykochemicznych, klasyfikacji), należy wprowadzić poniżej nazwę substancji lub nr CAS i wybrać przycisk Szukaj.  W celu wyświetlenia pomocniczej informacji, na liście zwróconych wyników należy kliknąć na ikonkę  poprzedzającą nr CAS i nazwę substancji ().

 
Powrót