WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
OCENA NARAŻENIA - SUBSTANCJE CHEMICZNE

 

Proces oceny narażenia zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych jest procesem wieloetapowym. Każdy z etapów powinien być przeprowadzany bardzo starannie, z dużą odpowiedzialnością, przez odpowiednich specjalistów zajmujących się analizą chemicznych zanieczyszczeń powietrza oraz zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

Schemat przedstawienia informacji z zakresu oceny narażenia związanego z występowaniem substancji chemicznych na stanowisku pracy.