WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
Normy z zakresu ochrony czystości powietrza

09.12.2020

Nowo ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny normy z zakresu ochrony czystości powietrza – 2020 r.

 

PN-Z-04367:2020-11 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie dichlorku cynku na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

PN-Z-04398:2020-12 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-etyloheksan-1-olu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04520:2020-12 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie octanu n-butylu i jego izomerów: octanu izobutylu i octanu sec-butylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04521:2020-12 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie bezwodnika maleinowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04522:2020-11 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie kwasu adypinowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04523:2020-12 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie hydrazyny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04524:2020-12 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie etylenodiaminy na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04525:2020-12 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie pentachlorofenolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04526:2020-12 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie pentan-1-olu, 3-metylobutan-1-olu oraz pozostałych izomerów pentanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

21.11.2019

Nowo ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny normy z zakresu ochrony czystości powietrza – 2019 r.

 

PN-Z-04498:2019-10 - wersja polska Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie ftalanu dietylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04499:2019-10 - wersja polska Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie bezwodnika ftalowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04500:2019-10 - wersja polska Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 4-chloroaniliny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04501:2019-10 - wersja polska Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,2-dichloroetanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04502:2019-10 - wersja polska Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie niklu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

PN-Z-04503:2019-10 - wersja polska Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie rozpuszczalnych związków srebra na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

PN-Z-04504:2019-10 - wersja polska Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie etopozydu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemowym spektrometrem mas

 

PN-Z-04505:2019-10 - wersja polska Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie chloroetenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrem mas

 

PN-Z-04506:2019-10 - wersja polska Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie fenoloftaleiny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

20.09.2018

Nowo ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny normy z zakresu ochrony czystości powietrza – 2018 r.

 

PN-Z-04492:2018-09 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 3,4-dichloroaniliny na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04493:2018-09  - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2,2'-oksydietanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04494:2018-09  - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie kwasu nadoctowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04495:2018-09 - Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie ftalanu dibutylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04496:2018-09 - Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie wodorku litu na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

PN-Z-04497:2018-09 - Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie wodorotlenku wapnia na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

PN-Z-04301:2018-09 - Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie itru i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

 

06.11.2017

Nowo ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny normy z zakresu ochrony czystości powietrza – 2017 r.

 

PN-Z-04481:2017-10 - Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie tetrahydrofuranu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną


PN-Z-04482:2017-10 -Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie N,N’-bis(2-aminoetylo)etylenodiaminy na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną


PN-Z-04483:2017-10 - Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie bezwodnika octowego na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną


PN-Z-04484:2017-10 - Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie 1,1-dichloroetenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną


PN-Z-04485:2017-10 - Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie 2-metylo-4,6-dinitrofenolu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną


PN-Z-04486:2017-10 - Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie akrylamidu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną


PN-Z-04487:2017-10 -Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie ołowiu i jego związków nieorganicznych na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej


PN-Z-04488:2017-10 - Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie cyny i jej związków nieorganicznych na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej


PN-Z-04489:2017-10 - Ochrona czystości powietrza -Oznaczanie tytanu i jego związków na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej


PN-Z-04490:2017-10 - Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie diizocyjanianu tolueno-2,4-diylu i diizocyjanianu tolueno-2,6-diylu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorymetryczną


PN-Z-04491:2017-10 - Ochrona czystości powietrza - Oznaczanie N,N-dimetyloacetamidu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną