Wyszukiwanie w bazie substancji

 
KONTAKT

 

Uwagi merytoryczne oraz propozycje zmian w zakresie danych dotyczących czynników chemicznych:

 

dr Małgorzata Pośniak,  tel. 22 623 46 62, e-mail: mapos@ciop.pl 

dr Elżbieta Dobrzyńska,  tel. 22 623 46 87, e-mail: eleki@ciop.pl

 

Uwagi dotyczące technicznej strony bazy ChemPył:

 

mgr inż. Andrzej Biernacki,  e-mail: ab@ciop.pl