Dane statystyczne zarejestrowane przez GUS

 

   W tej sekcji przedstawione są informacje na temat wypadków przy pracy rejestrowanych w bazach danych Głównego Urzędu Statystycznego. Przedstawione są wyniki analiz oraz wyjaśniony jest zakres i metodyka rejestrowania danych dotyczących wypadków przy pracy.

 

Dane statystyczne zarejestrowane przez GUS