Wiek poszkodowanych

 

Wiek poszkodowanych w wypadkach przy pracy

 

 

Wiek poszkodowanych w wypadkach przy pracy

Rys. Wiek poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zarejestrowanych w latach 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS

 

Tablica. Statystyki opisowe wieku poszkodowanych w wypadkach przy pracy, dla lat 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Średnia

38,21

38,32

38,09

38,20

39,00

39,39

39,47

39,82

40,50

40,36

Mediana

38,00

38,00

37,00

38,00

38,00

39,00

39,00

39,00

40,00

40,00

Dominanta

48,00

26,00

27,00

25,00

26,00

26,00

28,00

28,00

30,00

30,00

Odchylenie standardowe

10,79

11,00

11,20

11,38

11,37

11,49

11,65

11,74

11,79

11,95

 

 

Wskaźnik częstości wypadków przy pracy

Rys. Wskaźnik częstości wypadków przy pracy na 1000 pracujących w poszczególnych grupach wiekowych,

średnia dla lat 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS

 

 

Wiek poszkodowanych w ciężkich wypadkach przy pracy

Rys. Wiek poszkodowanych w ciężkich wypadkach przy pracy, zarejestrowanych w latach 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS

 

Tablica. Statystyki opisowe wieku poszkodowanych w ciężkich wypadkach przy pracy, dla lat 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Średnia

38,88

39,31

39,73

40,09

40,92

40,22

40,92

41,09

41,37

41,39

Mediana

39,00

40,00

40,00

41,00

42,00

41,00

41,00

41,00

41,00

42,00

Dominanta

49,00

48,00

52,00

28,00

49,00

38,00

54,00

26,00

38,00

57,00

Odchylenie standardowe

11,47

11,53

11,54

11,99

11,72

11,79

12,10

12,24

12,49

12,56

 

 

Wskaźnik częstości ciężkich wypadków przy pracy

Rys. Wskaźnik częstości ciężkich wypadków przy pracy na 1000 pracujących w poszczególnych grupach wiekowych,

średnia dla lat 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS

 

Wiek poszkodowanych w śmiertelnych wypadkach przy pracy

Rys. Wiek poszkodowanych w śmiertelnych wypadkach przy pracy, zarejestrowanych w latach 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS

 

Tablica. Statystyki opisowe wieku poszkodowanych w śmiertelnych wypadkach przy pracy, dla lat 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Średnia

43,48

42,55

43,24

43,60

43,49

44,04

44,30

45,60

44,51

46,22

Mediana

45,00

44,00

45,00

45,00

45,00

46,00

45,00

46,50

46,00

47,00

Dominanta

51,00

48,00

48,00

51,00

55,00

50,00

54,00

57,00

54,00

56,00

Odchylenie standardowe

10,94

11,09

11,39

11,47

11,62

12,03

12,46

11,80

12,02

11,70

 

Wskaźnik częstości ciężkich wypadków przy pracy

Rys. Wskaźnik częstości śmiertelnych wypadków przy pracy na 1000 pracujących w poszczególnych grupach wiekowych,

średnia dla lat 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS