Substancje mogące powstać w trakcie poważnej awarii

 

Substancje mogące powstać w trakcie poważnej awarii

 

Przewidywanie możliwości powstawania substancji niebezpiecznych w wyniku pożarów lub reakcji niekontrolowanych stanowibardzo trudny i skomplikowany problem, nie tylko ze względu na zmieniające się, w przypadku utraty kontroli nad procesami, warunki zachodzenia reakcji chemicznych, ale przede wszystkim z uwagi na ogromną liczbę możliwych przemian fizykochemicznych i wielką liczbę możliwych substancji, które mogą powstać w wyniku przemian istniejących substancji lub reakcji między nimi. Z tego powodu, trudno jest określić, choćby nawet ogólne, teoretyczne zasady przewidywania tworzenia się substancji niebezpiecznych w warunkach awarii. Każdy proces technologiczny wymaga indywidualnej, szczegółowej analizy. Niemniej jednak, można stwierdzić, że w większości przypadków obecność prekursorów ma decydujący wpływ na prawdopodobieństwo powstania konkretnych substancji niebezpiecznych. Natomiast, w przypadku braku prekursorów większość substancji niebezpiecznych nie może powstać.