Czynniki zagrożeń zawodowych
OBCIĄŻENIE TERMICZNE CZŁOWIEKA

 

Ocena obciążeń cieplnych osób narażonych na zmienne w czasie środowisko termiczne
- A. Sobolewski

W publikacji przedstawiono ideę i sposób praktycznego wykorzystania nowo opracowanej procedury do oceny warunków występujących na stanowisku pracy w  środowisku termicznym charakteryzującym się zmiennością w czasie. Wyjaśniono pojęcie środowiska zmiennego termicznie i opisano dwie metody minimalizacji obciążeń cieplnych działających na człowieka przebywającego w tym środowisku. Pierwsza metoda jest oparta na ocenie obciążenia cieplnego z wykorzystaniem wyników pomiarów temperatury wnętrza ciała pracownika, a druga – na pomiarach parametrów mikroklimatów lokalnych składających się na środowisko zmienne termicznie oraz metodach analitycznych. Do oceny obciążeń cieplnych oddziałujących na człowieka opracowano diagramy do odczytu wartości izolacyjności cieplnej odzieży optymalnie dobranej do występujących warunków oraz czasu ekspozycji dopuszczalnego dla zdrowia pracownika w skrajnych warunkach mikroklimatów lokalnych.

Nakład wyczerpany.

Pozycja dostępna w wersji drukowanej w Bibliotece CIOP-PIB i w wersji cyfrowej:Format: A5
Liczba stron: 32
ISBN: 978-83-7373-187-5
Rok wydania: 2014


Oddziaływanie środowiska termicznego na organizm człowieka
- Anna Bogdan, Anna Marszałek, Joanna Bugajska, Magdalena Zwolińska

W monografii przedstawiono kompleksowo zagadnienie oddziaływania środowiska termicznego na organizm człowieka i kwestie łączące się z oceną tego oddziaływania. Podano informacje dotyczące wymiany ciepła między człowiekiem a otoczeniem, termoregulacji i wpływu środowiska termicznego na organizm człowieka oraz fizjologicznej oceny metabolizmu. Omówiono wymagania odnośnie do aparatury pomiarowej, sposoby wyznaczania izolacyjności cieplnej odzieży, metody prowadzenia oceny dyskomfortu/obciążenia termicznego, wzbogacone praktycznymi przykładami oceny, normy dotyczące oceny środowiska termicznego, zagadnienia związane z problemami zdrowotnymi występującymi podczas pracy w środowisku gorącym i zimnym, dobre praktyki, które można wykorzystać podczas ekspozycji pracownika na środowisko gorące i zimne, a także metody zwiększania komfortu termicznego pracowników. Zaprezentowana wiedza jest zgodna z aktualnymi aktami prawnymi i normatywami higienicznymi. Dodatkowo, przedstawiono przykłady obliczeń obciążenia termicznego w różnych, rzeczywistych sytuacjach na stanowiskach pracy. Publikacja jest skierowana do osób zajmujących się zawodowo prowadzeniem pomiarów obciążeń termicznych, jak również do badaczy poszukujących kompleksowej informacji na temat metod oceny oddziaływania środowiska termicznego na organizm człowieka.

Cena: 20 zł + 5% VATFormat: B5
Liczba stron: 121
ISBN: 978-83-7373-128-8
Rok wydania: 2012


Cieplne oddziaływanie organizmu człowieka na zmiany mikroklimatu w pomieszczeniu
- A. Bogdan

W monografii przedstawiono numeryczny model cieplny człowieka, umożliwiający określenie ilości ciepła oddawanego do otoczenia poprzez promieniowanie, konwekcję i oddychanie. Przeanalizowano zależności między ruchem strumieni powietrza otaczającego oraz rozkładem temperatury powietrza i na powierzchni ciała człowieka, a także izolacyjność stosowanej odzieży i zmienność mikroklimatu pomiędzy odzieżą, a skórą człowieka. Szczegółowo przedstawiono badania zachodzących procesów fizycznych, nagiego i ubranego modelu cieplnego człowieka. Opracowany model umożliwia dopasowanie środowiska cieplnego w pomieszczeniach do indywidualnych potrzeb użytkowników, np. przez stosowanie spersonalizowanych układów wentylacji i klimatyzacji.

Cena: 25 zł + 5% VATFormat: B5
Liczba stron: 151
ISBN: 978-83-7373-084-7
Rok wydania: 2011


Praca w zimnym środowisku a wiek pracownika
- A. Marszałek

Poradnik zawiera informacje na temat sposobów zapewnienia bezpieczeństwa pracy w zimnym środowisku, obejmujące zarówno analizę warunków środowiska termicznego, jak i działania służące zabezpieczeniu przed nadmiernymi stratami ciepła. Omówiono wpływ zimnego środowiska na organizm człowieka, również w warunkach pracy zawodowej, z uwzględnieniem zmian funkcjonalnych organizmu, związanych z wiekiem osoby eksponowanej. W załącznikach podano wzory kwestionariuszy do oceny stanu zdrowia osób przewidzianych do pracy oraz pracujących w takich warunkach.

Nakład wyczerpany – publikacja dostępna w Bibliotece CIOP-PIBFormat: B5
Liczba stron: 34
ISBN: 978-83-7373-092-2
Rok wydania: 2010


Bezpieczna praca w zimnym mikroklimacie
- T. Makowiec-Dąbrowska, A. Bogdan, A. Kurczewska, A. Stefko, W. Kamińska

W poradniku przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z pracą w zimnym mikroklimacie, wskazując, że ekspozycja nawet na umiarkowane zimno może mieć negatywne konsekwencje zdrowotne. Oprócz fizjologicznych reakcji organizmu w warunkach ekspozycji na zimno i czynników modyfikujących te reakcje omówiono warunki pracy w środowisku zimnym (m.in. przerwy w pracy, posiłki dla pracowników), sposoby ograniczania ryzyka, a także zasady stosowania środków ochrony indywidualnej chroniących przed zimnem (odzieży ciepłochronnej, rękawic ochronnych i obuwia.Format: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 48
ISBN: 978-83-7373-026-7
Rok wydania: 2007


Pracownicy starsi w warunkach gorącego środowiska
- A. Marszałek, G. Bartkowiak, W. Kamińska, A. Stefko

W poradniku omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące warunków pracy w środowisku gorącym, sposoby oceny tego środowiska i reakcje człowieka na nie. Przedstawiono zmiany w organizmie człowieka zachodzące z wiekiem, które mogą wpływać na tolerancję gorącego środowiska, wskazano sposoby poprawy tolerancji gorącego środowiska i wysiłku związanego z pracą w tym środowisku, a także środki ochrony indywidualnej odpowiednie do stosowania w nim. Przedstawiono także sposoby zmniejszenia dyskomfortu pracy w odzieży ochronnej w gorącym środowisku.Format: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 31
ISBN: 978-83-7373-025-0
Rok wydania: 2007


Izolacja cieplna odzieży w technice bezpieczeństwa pracy
- K. Sołtyński

Format: 14,5 x 21 cm - A5
Liczba stron: 20
ISBN: -
Rok wydania: 2001