Czynniki zagrożeń zawodowych
OBCIĄŻENIE TERMICZNE CZŁOWIEKA

Pracownia Obciążeń Termicznych

Profil działalności Pracowni Obciążeń Termicznych:
Pracownia Obciążeń Termicznych CIOP-PIB jest wyposażo-
na w nowoczesną i unikalną w skali kraju aparaturę badawczą umożliwiającą wykonywanie kompleksowych badań w zakresie oddziaływania mikroklimatu na człowieka znajdującego się w środowisku pracy.


W Pracowni realizowane są prace badawczo-rozwojowe, naukowe i o zastosowaniu praktycznym w zakresie badania mikroklimatu na stanowiskach pracy oraz oceny odzieży ochronnej i roboczej z punktu widzenia komfortu pracy w tej odzieży, jej wymaganej izolacji cieplnej, dopuszczalnej ekspozycji i czasu restytucji. W badaniach uwzględniane są istotne kanały produkcji i strat ciepła oraz wszystkie czynniki oddziaływujące na wymianę ciepła między człowiekiem i środowiskiem tj. klimat, odzież i wydatek energetyczny. Związki między tymi wielkościami ujęte są w równaniu bilansu cieplnego, który jest teoretyczną podstawą rozwiązań praktycznych.

W naszych badaniach wykorzystujemy nowoczesną aparaturę:

 

Komora klimatyczna

Posiadamy komorę klimatyczną najnowszej generacji (obecnie najlepszą w Polsce) firmy Weiss o następujących parametrach technicznych:

       
wymiary komory (wymiary wewnętrzne)
wysokość     3000 mm
szerokość     2500 mm
głębokość    3000 mm

parametry pracy komory

zakres temperature
odchylenie od ustalonej wartości
odchylenie od ustalonej wartości


 40 °C ÷ +70°C
±0.5 °C (w czasie)

±1.0 °C (w przestrzeni)

zakres wilgotności
20% ÷ 90% r.h
 
 zakres prędkości powietrza 0.1 ÷ 3 m/s 

 


Komora klimatyczna firmy Weiss (widok zewnętrzny)Podczas badań z udziałem ludzi do wnętrza komory klimatycznej doprowadzane jest świeże powietrze w objętości od 50 do 100 m3/h.
W komorze klimatycznej wykonywane są badania, których celem jest określenie obciążenia organizmu człowieka podczas pracy w różnych warunkach środowiska termicznego, również z zastosowaniem odzieży ochronnej.
Wszystkie badania wykonywane są zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm w UE.


Manekin termiczny

Posiadamy nowoczesny, jedyny w Polsce, manekin termiczny (Diana), wykorzystywany do pomiarów wartości izolacyjności cieplnej odzieży zgodnie z postanowieniami norm europejskich PN-EN 342:2005(U) oraz PN-EN ISO 15831:2006 oraz do testowania środowiska termicznego (np. badanie dyskomfortu lokalnego i komfortu cieplnego we wnętrzu pojazdów itp.). Diana jest 16-to elementowym, żeńskim manekinem termicznym przeznaczonym do badania suchej wymiany ciepła na stanowisku statycznym lub ruchomym.


Manekin termiczny w komorze klimatycznej

 


Mierniki mikroklimatu

Posiadamy zestaw nowoczesnych mierników do pomiarów i rejestracji parametrów mikroklimatu takich jak: temperatura powietrza, średnia temperatura promieniowania, temperatura operacyjna, temperatura naturalna wilgotna, temperatura termometru z poczernioną kulą, wilgotność względna, szybkość ruchu powietrza itp.. Możliwy jest także pomiar bezpośredni wskaźników charakteryzujących środowisko termiczne, będących składowymi tych parametrów tak jak np. wskaźnik WBGT (środowiska gorące), wskaźnik PMV (środowiska umiarkowane).

 

Aparatura do badań fizjologicznych

Posiadamy zestaw nowoczesnych monitorów częstości skurczów serca, rejestracji lokalnych temperatur powierzchni skóry, temperatury wewnętrznej oraz temperatury i wilgotności pod odzieżą, a także częstości skurczów serca metodą Holterowską wraz z oprogramowaniem umożliwiającym analizę zmienności rytmu serca. Do pomiarów szybkości metabolizmu człowieka w badaniach laboratoryjnych wykorzystywany jest przyrząd MMC (Metabolitc Measurement Card – Sensor Medics), a w warunkach otwartej przestrzeni stosowane jest urządzenie przenośne (Cardiopulmonary Testing System – Oxycon Mobile).

 

Naszym podstawowym celem jest realizowanie współpracy z przedsiębiorcami na rzecz poprawy konkurencyjności ich oferty na rynku polskim i europejskim oraz z pracodawcami i służbami BHP na rzecz kształtowania bezpiecznych warunków pracy.

 

Laboratorium Obciążeń Termicznych zostało zmodernizowane z udziałem funduszy Unii Europejskiej pochodzących z Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, w ramach projektu pn.: “Modernizacja Laboratorium Obciążenia Termicznego CIOP-PIB”.