Wykładowcy
 

 


 

Wykładowcy - pracownicy CIOP-PIB  
uczestniczący w realizacji programu studiów podyplomowych


 


 

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem

 • dr inż. Zofia Pawłowska
  e-mail: zopaw@ciop.pl
  Kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem
  i Higieną Pracy.
 • dr Małgorzata Pęciłło-Pacek
  e-mail: mapec@ciop.pl
  Pracownia Prawnych i Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy


 

Ergonomia
Psychofizjologiczne problemy człowieka w środowisku pracy

 •   dr. n. med. Elżbieta Łastowiecka-Moras

 •   mgr Andrzej Najmiec
  e-mail: annaj@ciop.pl
  Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy


 • dr hab. med. Joanna Bugajska
  e-mail: jobug@ciop.pl
  Kierownik Zakładu Ergonomii.
 • dr Tomasz Tokarski
  e-mail: tomto@ciop.pl
  Kierownik Pracownia Biomechaniki Zakładu Ergonomii
 • prof. dr hab. inż. Danuta Roman-Liu
  e-mail: daliu@ciop.pl
  Pracownia Biomechaniki Zakładu Ergonomii.
 • dr inż. Joanna Kamińska
  e-mail: jozab@ciop.pl
  Zakład Ergonomii.
 •  dr Magdalena Warszewska-Makuch
  e-mail: mawar@ciop.pl
  Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy


 • dr hab. Dorota Zołnierczyk-Zreda
  e-mail: dozol@ciop.pl
  Kierownik Pracownii Psychologii i Socjologii Pracy
 • mgr Łukasz Kapica
 • mgr Aleksandra Stachura-Kryształowicz
 

Hałas

 • dr hab. inż. Witold Mikulski
  e-mail: wimik@ciop.pl
  Kierownik Pracowni Hałasu
 • dr inż. Emil Kozłowski
  e-mail: emkoz@ciop.pl
  Pracownia Ochrony Słuchu
 • dr inż. Rafał Młyński
  e-mail: ramly@ciop.pl
  Pracownia Ochrony Słuchu
 • dr inż. Jan Radosz
  e-mail:

Zagrożenia mechaniczne
Charakterystyka zagrożeń stwarzanych przez maszyny produkcyjne


 • dr inż. Andrzej Dąbrowski
  e-mail: andab@ciop.pl
  Pracownia Zagrożeń Mechanicznych
 • dr inż. Mariusz Dąbrowski
  e-mail: madab@ciop.pl
  Pracownia Zagrożeń Mechanicznych
 

 

Czynniki chemiczne w środowisku pracy

 • dr Jolanta Skowroń
  e-mail: josko@ciop.pl
  Zakład Zagrożeń
  Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych
 • dr Małgorzata Pośniak
  e-mail: mapos@ciop.pl
  Kierownik Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych
 • dr hab. Małgorzata Szewczyńska
  e-mail: mapol@ciop.pl
  Kierownik Pracowni Zagrożeń Chemicznych Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych
 • dr Joanna Kowalska
  e-mail: jokow@ciop.pl
  Zakład Zagrożeń
  Chemicznych i Pyłowych.
 • mgr Jolanta Surgiewicz
  e-mail: josur@ciop.pl
  Zakład Zagrożeń
  Chemicznych i Pyłowych.

Poważne awarie chemiczne

 

Zagrożenia ektromagnetyczne

 • dr inż. Zygmunt J. Grabarczyk
  e-mail: zygra@ciop.pl
  Elektryczność Statyczna
 • dr inż. Jolanta Karpowicz
  e-mail: jokar@ciop.pl
  Kierownik Zakładu Bioelektromagnetyzmu
 • dr hab. inż. Krzysztof Gryz
  e-mail: krgry@ciop.pl
  Kierownik Pracownii Zagrożeń Elektromagnetycznych
 • dr hab. inż. Patryk Zradziński
  e-mail: pazra@ciop.pl
  Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

Środki ochrony indywidualnej

 • dr hab. inż. Katarzyna Majchrzycka
  e-mail: kamaj@ciop.lodz.pl
  Kierownik Zakładu Ochron
  Osobistych CIOP-PIB w Łodzi.
 • dr inż. Grzegorz Owczarek
  e-mail: growc@ciop.lodz.pl
  Kierownik Pracowni Ochrony
  Oczu i Twarzy Zakładu
  Ochron Osobistych
  CIOP-PIB w Łodzi.
 • dr hab. inż. Grażyna Bartkowiak
  e-mail: grabar@ciop.lodz.pl
  Kierownik Pracowni Odzieży Ochronnej
 • dr inż. Krzysztof Baszczyński
  e-mail: krbas@ciop.lodz.pl
  Kierownik Pracowni Ochron
  Głowy i Sprzętu Chroniącego
  Przed Upadkiem z Wysokości.

Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy

 • dr hab. inż. Agnieszka Wolska
  e-mail: agwol@ciop.pl
  Kierownik Pracowni
  Promieniowania Optycznego
  Zakładu Techniki Bezpieczeństwa.
 • mgr inż. Andrzej Pawlak
  e-mail: anpaw@ciop.pl
  Pracownia Promieniowania Optycznego Zakładu
  Techniki Bezpieczeństwa.Energia elektryczna i elektryczność statyczna

 • mgr inż. Hubert KarskiCzynniki zagrożeń biologicznych w środowisku pracy

Czynniki chemiczne w środowisku pracy


 • dr Lidia Zapór
  e-mail: lizap@ciop.pl
  Kierownik Pracownia Toksykologii
 • dr Małgorzata Gołofit-Szymczak
  e-mail: magol@ciop.pl
  Pracownia Zagrożeń Biologicznych


Pyły w środowisku pracy

 • dr inż. Tomasz Jankowski
  e-mail: tojan@ciop.pl
  Kierownik Pracowni Filtracji
  i Wentylacji


Drgania mechaniczne

 • dr inż. Piotr Kowalski
  e-mail: pikow@ciop.pl
  Kierownik Pracowni Drgań Mechanicznych
 
Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "