Terminy i plany zjazdów

 

 

T e r m i n y     i    p l a n y     z j a z d ó w

 

 

Grupa 80/PW 33
  Grupa 81/PW 34
     
 Grupa 82/PW 35
   Praktyki
 
Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "