Egzamin końcowy

 

E g z a m i n y


EGZAMIN KOŃCOWY 

Harmonogram 10.09.2021

 

 

Osoby, które obroniły pracę dyplomową mogą odbierać Świadectwa ukończenia sp w pok. 201 (IIp, budynek A), lub otrzymać je pocztą. Proszę wysłać aktualny adres odbiorcy na maila: betar@ciop.pl

 

wzór strony tytułowej pracy dyplomowej (pdf)

 
Centrum Edukacyjne

Centrum
Edukacyjne CIOP-PIB

 

Centrum Edukacyjne CIOP-PIB powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

zobacz więcej "