KOMUNIKAT nr 1 (19 marca 2020) (aktualizacja 11.09.2020)
w sprawie badania i oceny zgodności środków ochrony dróg odde-
chowych, odzieży ochronnej oraz środków ochrony oczu i twarzy w kontekście działań prewencyjnych związanych z pandemią COVID-19

Instrukcje (14 kwietnia 2020)
Zasady prawidłowego dopasowania półmasek filtrujących
Zasady prawidłowego dopasowania rękawic ochronnych
Zasady zakładania i zdejmowania kombinezonu ochronnego

KOMUNIKAT nr 2 (19 marca 2020) (aktualizacja 13.05.2020)
Zasady postępowania z instalacjami wentylacyjnymi w pomieszczeniach podczas zagrożenia koronawirusem

KOMUNIKAT nr 3 (19 marca 2020) (aktualizacja 21 maja 2020)
Zmniejszenie zagrożenia COVID-19 przez zastosowanie promieniowania ultrafioletowego

KOMUNIKAT nr 4 (31 marca 2020)
Ozonowanie - jako przeciwdziałanie skażeniu wirusem SARS-CoV-2

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19. Ogólne wytyczne i lista kontrolna

Ocena ryzyka zawodowego związanego z możliwością narażenia na wirus SARS-CoV-2 w miejscu pracy (18 września 2020)

Wytyczne CIOP-PIB dla masek niemedycznych przeznaczonych do użytku prywatnego

Komunikat nt. badań osłon oczu i twarzy (przyłbic) w CIOP-PIB

Prezentacje z Rady Ochrony Pracy (28 kwietnia 2020):
Koronawirus SARS-CoV2 Koronawirus SARS CoV-2 z medycznego punktu widzenia,
Środki ochrony indywidualnej Środki ochrony indywidualnej przed koronawirusem,
Środki ochrony zbiorowej Środki ochrony zbiorowej przed koronawirusem

Ochrona przed wirusem SARS-CoV-2 - środki ochrony indywidualnej

Wykaz certyfikatów CIOP-PIB dla środków ochrony indywidualnej przeciwdziałających narażeniu na wirus SARS-CoV-2

Jak zabezpieczyć się przed koronawirusem?


Infografiki dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników w czasie epidemii COVID-19