„Moje bezpieczne miejsce nauki”, Warzyn Pierwszy 2018

 

Konkurs plastyczny pn. „Moje bezpieczne miejsce nauki”, dla uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Warzynie Pierwszym (Nagłowice, woj. świętokrzyskie)

 

Regulamin konkursu
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

 

W maju 2018 w Zespole Placówek Oświatowych w Warzynie Pierwszym został ogłoszony konkurs dla dzieci pt. „Moje bezpieczne miejsce nauki”. Celem konkursu była popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny nauki oraz kształtowanie w dzieciach nawyków zachowań probezpiecznych, uwrażliwianie ich na istniejące zagrożenia, zachęcenie do twórczego, wizualnego zinterpretowania problematyki związanej z ryzykownymi i probezpiecznymi zachowaniami. W konkursie wzięli udział uczniowie ZPO w Warzynie Pierwszym.

Podczas posiedzenia jury konkursu, które odbyło się 26 września 2018 r. w Warzynie Pierwszym, zgodnie z regulaminem konkursu przyznano następujące nagrody:

 

             I Nagroda – Beata Wawrzyńczyk kl. VII

           II Nagroda – Wiktoria Borowska kl. VII

         III Nagroda – Aleksandra Wileczek kl. VI

 

 

 I Nagroda - Beata Wawrzyńczyk, kl. VII

 

II Nagroda – Wiktoria Borowska, kl. VII

 

III Nagroda – Aleksandra Wileczek kl. VI

 

Finał konkursu  odbył się 9 listopada br. w siedzibie ZPO w Warzynie Pierwszym przy okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.   W uroczystości wzięli udział uczniowie, kadra dydaktyczna szkoły, przedstawiciele lokalnych władz oraz członkowie jury konkursowego: Dyrektor szkoły - Pan Robert Capiga, Pani Małgorzata Walczyńska - nauczycielka plastyki oraz Pan Janusz Borówka – członek Sieci Ekspertów ds. BHP – współorganizator konkursu plastycznego.  

W trakcie uroczystości nagrodzonym w konkursie dzieciom wręczono dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

 

 

 

 

 

Konkurs był organizowany przez CIOP-PIB we współpracy z Panem Januszem Borówką, członkiem Sieci Ekspertów ds. BHP.