„Bezpieczne dzieci w sieci” 2020

 

Konkurs plastyczny dla dzieci pn. „Bezpieczne dzieci w sieci”

 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na aktualną sytuacją w kraju związaną z postępującą epidemią koronawirusa (SARS-CoV-2), podjęliśmy decyzję, że prace zgłaszane do konkursu mogą być wysyłane elektronicznie.


Zgłoszenia prosimy kierować na adres: maols@ciop.pl


Szczegółowe informacje są dostępne w regulaminie konkursu.


 

 

 

Organizator:

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

 

Patronat honorowy:

Ministerstwo Cyfryzacji

 

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w ramach działań na rzecz rozwijania metod i opracowywania narzędzi wspierających proces edukacji w zakresie kształtowania postaw probezpiecznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży w 2020 roku organizuje konkurs plastyczny pn. „Bezpieczne dzieci w sieci”. 

Instytut kierując konkurs do dzieci w wieku szkolnym stawia sobie za cel zwrócenie ich uwagi na tematykę bezpieczeństwa, która  w obliczu czwartej rewolucji przemysłowej, jest coraz mocniej akcentowana w odniesieniu do przestrzeni wirtualnej.

 

 

Konkurs „Bezpieczne dzieci w sieci” stawia sobie za cel zwrócenie uwagi dzieci na tematykę bezpieczeństwa w Internecie rozumianego jako umiejętne korzystanie z jego zasobów, przeciwdziałanie cyberprzemocy, sprawne reagowanie na jej przejawy oraz wyszukiwanie wartościowych treści, które mogą być wykorzystywane w celach edukacyjnych. Konkurs jest również próbą zachęcenia uczniów do twórczego, wizualnego zinterpretowania tej tematyki. Dzieci zaangażowane w zagadnienia od strony artystycznej, będą potrafiły spojrzeć na nie z nowej, szerszej perspektywy, co z kolei przełoży się na podniesienie poziomu wiedzy młodych internautów na temat bezpieczeństwa w sieci. Dla dorosłych natomiast – pedagogów, rodziców, opiekunów konkurs ma być pretekstem do rozmowy z dziećmi i ich edukacji w tym temacie.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – VIII. Prace plastyczne na temat „Bezpieczne dzieci w sieci” można przesyłać do dnia 30 kwietnia 2020 r.

 

Harmonogram konkursu:

 

  • nadsyłanie prac -  do 30 kwietnia 2020 r.
  • posiedzenie Jury - 7 maja 2020 r.
  • informacja do szkół o werdykcie  - do 15 maja 2020 r.
  • wręczenie nagród i wystawa nagrodzonych prac  -  6 czerwiec 2020 r.

 

W celu wzięcia udziału w konkursie należy przesłać skan wypełnionego zgłoszenia oraz pracę plastyczną w formacie jpg lub pdf na adres maols@ciop.pl w tytule maila wpisując "KONKURS PLASTYCZNY". Pliki zgłoszeń są dostępne do pobrania poniżej.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu
WPROWADZENIE Konkurs plastyczny pn. "Bezpieczne dzieci w sieci"

Ulotka

Plakat

 

Informacji dot. konkursu udziela:

Magdalena Olszowy

tel. (22) 623 37 26

e-mail: magdalena.olszowy@ciop.pl

 

 

 

 
Kultura bezpieczeństwa

Materiały edukacyjne dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (w wersji elektronicznej na płytach CD lub DVD)

 

zobacz