„Mój WF – zabawa, zdrowie i bezpieczeństwo” 2019

 

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
pn.: „Mój WF – zabawa, zdrowie i bezpieczeństwo”
 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w ramach działań na rzecz wykorzystywania różnorodnych form artystycznego przekazu w upowszechnianiu problematyki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy i nauki organizuje w 2019 r. konkurs plastyczny pn.: „Mój WF – zabawa, zdrowie i bezpieczeństwo”. Pragnie w ten sposób zwrócić uwagę szkół, wychowawców, pedagogów oraz rodziców na rolę sportu w harmonijnym rozwoju dzieci w wieku szkolnym.

Konkurs ma na celu kształtowanie w dzieciach nawyków regularnego uprawiania sportu, popularyzację aktywności fizycznej jako elementu profilaktyki urazów oraz zmniejszenia ryzyka zachorowań, podniesienie świadomości nt. wpływu regularności zajęć fizycznych na kondycję psychofizyczną uczniów, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na zachowanie należytych środków bezpieczeństwa podczas uprawiania sportu. Konkurs jest również próbą zachęcenia uczniów do twórczego, wizualnego zinterpretowania ww. zagadnień. Konkurs jest również próbą zachęcenia uczniów do twórczego, wizualnego zinterpretowania tematyki dot. zajęć fizycznych w ich codziennym, szkolnym życiu. Dzieci zaangażowane w zagadnienia od strony artystycznej, będą potrafiły spojrzeć na nie z nowej, szerszej perspektywy, co z kolei przełoży się podniesienie poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa oraz roli sportu w życiu młodego człowieka. W końcu w zdrowym ciele, zdrowy duch!

 

Rys.1 Prace nadesłane na konkurs plastyczny „Mój WF – zdrowie, zabawa i bezpieczeństwo”

 

Harmonogram konkursu:

 • nadsyłanie prac -  do 30 kwietnia 2019 r.
 • posiedzenie Jury   - 7 maja 2019 r.
 • informacja do szkół o werdykcie - do 15 maja 2019 r.
 • wręczenie nagród i wystawa nagrodzonych i wyróżnionych prac plastycznych – 25 czerwiec 2019 r.


Dokumenty do pobrania

Regulamin konkursu

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Podsumowanie z naboru prac

 

Nabór prac konkursowych prowadzono, zgodnie z regulaminem, do 30 kwietnia 2019 r. W tej edycji konkursu wzięły udział szkoły podstawowe, świetlice oraz placówki socjoterapeutyczne z różnych stron Polski. W pierwszym etapie (wewnątrzszkolnym) do konkursu przystąpiło 233 dzieci.

W sumie w konkursie wzięło udział 26 placówek z całej Polski:

 1. SP im. I Armii Wojska Polskiego w Giżycach, Giżyce 10, 96-521 Brzozów
 1. SP nr 150 im. Walerego Wróblewskiego ul. Generała Thommeego 1, 01-491 Warszawa
 2. SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. „Twórców Literatury Dziecięcej” ul. Oławska 3, 01-494 Warszawa
 3. SP nr 321 (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7) ul. Mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory 3”, 01-493 Warszawa
 4. SP nr 2 w Męcinie, 34-654 Męcina 504
 5. SP nr 16 im. Tony Halika, ul. Wilczy Dół 4, 02-798 Warszawa
 6. SP nr 65 im. Władysława Orkana, ul. Mścisławska 1, 01-647 Warszawa
 7. SP nr 279 im. Batalionów AK Gustaw i Harnaś, ul. Cyrklowa 1, 04-044 Warszawa
 8. Pijarska SP Królowej Pokoju w Łowiczu, ul. Pijarska 2, 99-400 Łowicz
 9. SP im. Kazimierza Pułaskiego w Jadamwoli, Jadamwola 40, 34-606 Łukowica
 10. SP im. Wojska Polskiego w Kamiennej, Kamienna 26, 46-100 Namysłów
 11. SP im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach, ul. Szkolna 3, 47-300 Krapkowice
 12. SP nr 124 im. Stanisława Jachowicza, ul. Bartoszycka 45/47, 04-923 Warszawa
 13. SP im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym, ul. Kazimierza 291, 05-126 Nieporęt
 14. SP im. Witolda Doroszewskiego, ul. Sitarskich 4, 05-830 Nadarzyn
 15. SP im. Kornela Makuszyńskiego w Gronowie, ul. Główna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
 16. SP nr 366 im. J. Pawła II, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa
 17. SP nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego, ul. Barcelońska 8, 08-762 Warszawa
 18. Świetlica Środowiskowa w Chełmku, ul. Brzozowa 9, 32-660 Chełmek
 19. SP nr 169 im. Orła Białego, ul. Uprawna 9/17, 02-967 Warszawa
 20. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 11 w Gnieźnie, ul. Gdańska 106, 62-200 Gniezno
 21. Niepubliczna SP nr 27 w Słupsku, ul. Kilińskiego 38, 76-200 Słupsk
 22. SP nr 70 im. M. Kopernika, ul. Piękna 37, 60-591 Poznań
 23. Zespół Placówek Oświatowych, Warzyn Pierwszy 95, 28-362 Nagłowice
 24. SP im. Gustawa Zielińskiego, ul. Al. 1 Maja 89, 87-630 Skępe
 25. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego w Mogielnicy, ul. Nowomiejska 1, 05-640 Mogielnica
 

Rys.2 Prace nadesłane na konkurs plastyczny „Mój WF – zdrowie, zabawa i bezpieczeństwo”

 

W drugim – ostatnim etapie konkursu wzięły udział 83 prace plastyczne wykonane w różnych technikach – od rysunku przez wyklejanki, aż po grafikę.

 

Posiedzenie Jury

 

W dniu 7 maja 2019 r. w Warszawie w siedzibie CIOP-PIB odbyło się posiedzenie jury konkursu plastycznego dla dzieci pn. „Mój WF – zabawa, zdrowie i bezpieczeństwo”.

Prace zostały ocenione przez jury w składzie:

 • Patrycja Rosińska
 • Jolanta Maj 
 • Agnieszka Szczygielska
 • Magdalena Olszowy

 

Rys. 3 Posiedzenie Jury konkursu plastycznego „Mój WF - zdrowie, zabawa i bezpieczeństwo”

 

Jury przyznało nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych. Oficjalne wyniki konkursu zostaną opublikowane niebawem.

 

Nagrody i wyróżnienia w postaci dyplomów oraz nagród rzeczowych zostały wręczone podczas uroczystości zakończenia konkursu, w dniu 25 czerwca 2019 r.  w siedzibie CIOP-PIB w Warszawie. 

 

Nagrodzone prace

 

Kontakt w sprawie konkursów plastycznych: 

Magdalena Olszowy

tel. 22 623 37 26

e-mail: magdalena.olszowy@ciop.pl