„Mój WF – zabawa, zdrowie i bezpieczeństwo” 2019

 

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży
pn.: „Mój WF – zabawa, zdrowie i bezpieczeństwo”
 

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z klas I – VIII z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

 

Konkurs ma na celu kształtowanie w dzieciach nawyków regularnego uprawiania sportu, popularyzację aktywności fizycznej jako elementu profilaktyki urazów oraz zmniejszenia ryzyka zachorowań, podniesienie świadomości nt. wpływu regularności zajęć fizycznych na kondycję psychofizyczną uczniów, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na zachowanie należytych środków bezpieczeństwa podczas uprawiania sportu. Konkurs jest również próbą zachęcenia uczniów do twórczego, wizualnego zinterpretowania ww. zagadnień.

 

Harmonogram konkursu:

  • nadsyłanie prac -  do 30 kwietnia 2019 r.
  • posiedzenie Jury   - 7 maja 2019 r.
  • informacja do szkół o werdykcie - do 15 maja 2019 r.
  • wręczenie nagród i wystawa nagrodzonych
    i wyróżnionych prac plastycznych - czerwiec 2019 r.

 

 

W celu wzięcia udziału w konkursie należy zapoznać się z poniższymi dokumentami i przesłać oryginał wypełnionego zgłoszenia (załączniki 1 i 2) na adres Instytutu. Szczegóły dot. naboru zgłoszeń – w regulaminie konkursu.

 

Regulamin konkursu

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Kontakt w sprawie konkursów plastycznych:

 

Agnieszka Szczygielska

tel. 22 623 36 86

e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl

 

Magdalena Olszowy

tel. 22 623 37 26

magdalena.olszowy@ciop.pl

 
Kultura bezpieczeństwa

Materiały edukacyjne dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (w wersji elektronicznej na płytach CD lub DVD)

 

zobacz