Czynniki zagrożeń zawodowych
CZYNNIKI MECHANICZNE

 

 • Określanie wymagań, kryteriów dotyczących oceny maszyn, urządzeń, stanowisk pracy i procesów technologicznych pod względem zagrożeń czynnikami mechanicznymi.
 • Opracowywanie wymagań, kryteriów oraz metod badań oceny maszyn przed zagrożeniami mechanicznymi, oraz stanowisk pracy i procesów technologicznych pod wględem bezpieczeństwa pracy.
 • Opracowywanie nowych rozwiazań technicznych i organizacyjnych eliminujących lub ograniczających zagrożenia mechaniczne.
 • Metodyka oceny ryzyka związanego z czynnikami mechanicznymi (szkolenie, informacja).
 • Prowadzenie oceny ryzyka zawodowego związanego z czynnikami mechanicznymi wg. STER.
 • Badania dla potrzeb certyfikacji:
  • obrabiarek do drewna,
  • pilarek z piłą łańcuchową do drewna,
  • drabin.
 • Badanie obudów i urządzeń elektrycznych (wytrzymałość mechaniczna i badanie na kod IP).