Parametry powietrza


Parametry powietrza

Elżbieta Jankowska
Tomasz Jankowski

Jakość powietrza w pomieszczeniach biurowych jest w znacznym stopniu zdeterminowana jego parametrami, takimi jak: temperatura i wilgotność względna powietrza, prędkość i kierunek ruchu powietrza oraz stężenie ditlenku węgla.

Niewłaściwe parametry powietrza wpływają niekorzystnie przede wszystkim na samopoczucie pracowników zatrudnionych w pomieszczeniach biurowych. Zbyt niska wilgotność względna powietrza, szczególnie zimą, może być powodem uczucia suchości w nosie lub gardle i zaczerwienienia oczu, zbyt wysoka temperatura powietrza i zwiększone stężenie ditlenku węgla mogą być przyczyną uczucia duszności i zmęczenia, a nieprawidłowo zaprojektowana wentylacja może wpłynąć na zły rozdział powietrza w pomieszczeniu, tzn. w miejscach dostarczania powietrza do pomieszczenia prędkości powietrza mogą być tak duże, że powodują przeciągi, natomiast w środku pomieszczenia lub w miejscach oddalonych od nawiewników powietrze może być nieruchome i w tych miejscach może np. wzrastać stężenie ditlenku węgla.

W obszarach nieprawidłowego rozdziału powietrza w pomieszczeniach biurowych (w obszarach nieruchomego powietrza) może również dochodzić do kumulowania się stężeń szkodliwych substancji chemicznych, np. emitowanych z mebli lub wykładzin lub namnażania się zarodników grzybów.

Przy niskiej wilgotności względnej powietrza mogą występować „rażenia” spowodowane rozładowaniem elektryczności statycznej, co w konsekwencji może prowadzić nawet do wypadków przy pracy.
Na jakość powietrza, określoną parametrami powietrza takimi jak: temperatura i wilgotność względna powietrza, prędkość i kierunek ruchu powietrza oraz stężenie ditlenku węgla, istotny wpływ ma skuteczność działania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

    Ocena parametrów powietrza w pomieszczeniach biurowych polega na porównaniu wartości tych parametrów zmierzonych na stanowiskach pracy z wartościami zalecanymi, określonymi w przepisach [5,6], normie [7] lub literaturze [1].

Więcej informacji w monografii pt.
Zespół Chorego Budynku. Ocena Parametrów Środowiska Pracy, pod redakcją Elżbiety Jankowskiej i Małgorzaty Pośniak, CIOP-PIB, Warszawa 2007.


 
Nowości wydawnicze

do nowych wymagań prawa pracy. Poradnik, - J. Karpowicz, K. Gryz, 2018 r.

więcej