Psychologia i socjologia pracy
PSYCHOLOGIA I SOCJOLOGIA PRACY


Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy - O Pracowni

Profil działalności Pracowni Psychologii Społecznej:


  • badania psychospołecznych właściwości pracy jako źródła stresu,  konsekwencji stresu w zakresie samopoczucia i zdrowia pracowników, roli różnic indywidualnych w reakcji na stres; opracowywanie metod pomiaru stresu psychologicznego w środowisku pracy oraz zasad i metod ograniczania stresu w pracy (w tym modyfikacji wzoru A),
  • analiza zjawiska wypalenia zawodowego,
  • ocena obciążenia psychicznego w zawodach o szczególnej uciążliwości (np. kontrolerów ruchu lotniczego),
  • badanie ergonomicznych właściwości programów komputerowych,
  • zasady oceny postępu rehabilitacji medycznej i zawodowej osób z dysfunkcją narządu ruchu,
  • diagnoza oraz kształtowania kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.

Kierownik Pracowni
dr psych. Dorota Żołnierczyk-Zreda
tel. 623 32 86, fax: 623 36 93
e-mail: mawid@ciop.pl