Produkty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Środki ochrony indywidualnejKsiążki - środki ochrony indywidualnej

 

Komfort użytkowania – ocena i klasyfikacja sprzętu ochrony układu oddechowego w świetle projektów norm ISO
- K. Makowski

 

Postępująca globalizacja obejmuje coraz częściej przepisy związane z bezpieczeństwem człowieka na stanowisku pracy także w aspekcie ergonomii. Aby zniwelować różnorodność wymagań dla ww. sprzętu zawartych między innymi w normach europejskich, amerykańskich, australijskich czy japońskich powołano, w ramach komitetu technicznego ISO TC 94 Personal safety -- Protective clothing and equipment, podkomitet SC15 Respiratory protective devices, którego celem jest stworzenie nowych standardów dla sprzętu ochrony układu oddechowego. W publikacji zaprezentowano nowe wymagania, metody badań i klasyfikację wprowadzaną przez normy ISO, których filozofia bazuje na przyjęciu za podstawę, do opracowania klasyfikacji, wymagań i metod badań, czynnika ludzkiego i jego fizjologii. Podstawowym elementem klasyfikacji jest ergonomia i bezpośrednio związana z nią „ciężkość pracy”.

 

Cena: 10 zł + 5%VATFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 32
ISBN: 978-83-7373-224-7
Rok wydania: 2016


Polimerowe sensory rozciągania i temperatury w odzieży barierowej oraz elementach sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Materiał informacyjny dla użytkowników środków ochrony indywidualnej
- Grzegorz Owczarek

Przedstawiono wykorzystanie sensorów wykonanych z barwionych polimerów do oceny procesów zmiany kształtu (rozciąganie) oraz warunków pracy w znacznie podwyższonej temperaturze, na tzw. gorących stanowiskach pracy. Takie sensory mogą być stosowane jako elementy środków ochrony indywidualnej, w których pod wpływem działania sił zewnętrznych powodujących rozciąganie lub wysokiej temperatury zachodzą nieodwracalne zmiany skutkujące obniżeniem lub całkowitą utratą ich właściwości ochronnych.

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 15
ISBN: 978-83-7373-176-9
Rok wydania: 2013