Produkty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Środki ochrony indywidualnejKsiążki - środki ochrony indywidualnej

 

Inhalacyjne zagrożenia biologiczne a skuteczna ochrona układu oddechowego
- K. Majchrzyckaa, M. Okrasa, J. Szulc

W Polsce szkodliwe czynniki biologiczne są przyczyną większości chorób zawodowych wśród pracowników rolnictwa i służby zdrowia. Pracodawca ma obowiązek  podejmowania w procesach pracy, w których stosowane są te czynniki, działań profilaktycznych. W przypadku narażenia na mikroorganizmy przenoszone drogą powietrzną (bioaerozole) konieczne jest stosowanie sprzętu ochrony układu oddechowego. Celem pracy jest dostarczenie pracodawcom odpowiedniej wiedzy  na temat tego sprzętu, bowiem niedostateczna znajomość  tych zagadnień, m.in. wymagań, jakie powinien spełniać,   jest przyczyną mało skutecznego wdrażania sprzętu o cechach biobójczych.

 

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w pliku pdf Format: A5
Liczba stron: 140
ISBN: 978-83-7373-320-6
Rok wydania: 2019


Konstrukcja odzieży chroniącej przed ugryzieniem przez kleszcze
- A. Pościk, J. Szkudlarek

W wydawnictwie przedstawiono metodykę badań oraz konstrukcję elementów odzieżowych, zawierających repelenty odstraszające kleszcze oraz sposoby ich implementacji do odzieży ochronnej. Przedstawione rozwiązania konstrukcyjne mają charakter uniwersalny – umożliwiają mocowanie elementów odstraszających kleszcze do każdego rodzaju konstrukcji odzieży – a opracowana metodyka badań umożliwia obiektywną weryfikację skuteczności działania dostępnych na rynku urządzeń oraz modeli odzieży chroniących przed ugryzieniem przez kleszcze.

 

Cena: 8 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-329-9
Rok wydania: 2019


Program doboru filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego do ochrony przed nanocząstkami
- K. Makowski

W wydawnictwie zawarto podstawowe informacje dotyczące ochrony układu oddechowego przed aerozolami zawierającymi nanocząstki, w tym zalecenia odnoszące się do prawidłowych: doboru, dopasowania i użytkowania takiego sprzętu.

 

Cena: 8 zł + 5%VATFormat: A5
Liczba stron: 28
ISBN: 978-83-7373-330-5
Rok wydania: 2019


Użytkowanie ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem w warunkach występowania hałasu impulsowego
- R. Młyński, E. Kozłowski

Ograniczanie hałasu impulsowego to konieczność w wielu miejscach pracy, hałas ten jest bowiem szczególnie niebezpieczny dla słuchu. Powszechna jest potrzeba prowadzenia komunikacji podczas pracy i w tym kontekście wygodne jest stosowanie ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem. Ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem mają dwa ważne aspekty funkcjonalne: odpowiednią ochronę słuchu i możliwość odbioru istotnych dźwięków otoczenia.

W wydawnictwie podjęto temat doboru ochronników słuchu ochronników słuchu w warunkach występowania hałasu impulsowego oraz omówiono metodę tego doboru. Uwzględnienie różnych aspektów związanych ze stosowaniem ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem może przyczynić się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa i w konsekwencji zmniejszenia liczby wypadków przy pracy. 

 

Cena: 8 zł + 5%VATFormat: B5
Liczba stron: 39
ISBN: 978-83-7373-339-8
Rok wydania: 2019


Komfort użytkowania – ocena i klasyfikacja sprzętu ochrony układu oddechowego w świetle projektów norm ISO
- K. Makowski

 

Postępująca globalizacja obejmuje coraz częściej przepisy związane z bezpieczeństwem człowieka na stanowisku pracy także w aspekcie ergonomii. Aby zniwelować różnorodność wymagań dla ww. sprzętu zawartych między innymi w normach europejskich, amerykańskich, australijskich czy japońskich powołano, w ramach komitetu technicznego ISO TC 94 Personal safety -- Protective clothing and equipment, podkomitet SC15 Respiratory protective devices, którego celem jest stworzenie nowych standardów dla sprzętu ochrony układu oddechowego. W publikacji zaprezentowano nowe wymagania, metody badań i klasyfikację wprowadzaną przez normy ISO, których filozofia bazuje na przyjęciu za podstawę, do opracowania klasyfikacji, wymagań i metod badań, czynnika ludzkiego i jego fizjologii. Podstawowym elementem klasyfikacji jest ergonomia i bezpośrednio związana z nią „ciężkość pracy”.

 

Cena: 10 zł + 5%VATFormat: A5 (14,5 x 20,5)
Liczba stron: 32
ISBN: 978-83-7373-224-7
Rok wydania: 2016


Polimerowe sensory rozciągania i temperatury w odzieży barierowej oraz elementach sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Materiał informacyjny dla użytkowników środków ochrony indywidualnej
- Grzegorz Owczarek

Przedstawiono wykorzystanie sensorów wykonanych z barwionych polimerów do oceny procesów zmiany kształtu (rozciąganie) oraz warunków pracy w znacznie podwyższonej temperaturze, na tzw. gorących stanowiskach pracy. Takie sensory mogą być stosowane jako elementy środków ochrony indywidualnej, w których pod wpływem działania sił zewnętrznych powodujących rozciąganie lub wysokiej temperatury zachodzą nieodwracalne zmiany skutkujące obniżeniem lub całkowitą utratą ich właściwości ochronnych.

Cena: 10 zł + 5% VATFormat: A5
Liczba stron: 15
ISBN: 978-83-7373-176-9
Rok wydania: 2013