Aktualności FL

 

AKTUALNOŚCI FL

 

Zaproszenie do udziału w projekcie dot. dolegliwości mięśniowo-szkieletowych

 

Zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów do udziału w projekcie badawczym, którego celem jest ocena częstości i intensywności występowania dolegliwości mięśniowo-szkieletowych oraz czynników warunkujących ich występowanie w zależności od wieku i płci pracowników biurowych. Projekt jest realizowany przez CIOP-PIB w ramach III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.

 

Więcej informacji:

Kierownik projektu: mgr Marzena Malińska, Zakład Ergonomii CIOP-PIB, e-mail: mamal@ciop.pl

 

 

  Zaproszenie do udziału w projekcie dot. zachowań pro- i antyzdrowotnych mężczyzn

 

Zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów do udziału w projekcie badawczym, którego celem jest identyfikacja determinantów zachowań pro- i antyzdrowotnych oraz ich wpływu na zdrowie i zdolność do pracy wśród mężczyzn w wieku produkcyjnym. Projekt jest realizowany przez CIOP-PIB w ramach III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.

 

Więcej informacji:

Kierownik projektu: dr Katarzyna Hildt-Ciupińska, Zakład Ergonomii CIOP-PIB, e-mail: kahil@ciop.pl

 

 

 

  Zaproszenie do udziału w projekcie dot. uczenia się pracowników starszych

 

Zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów do udziału w projekcie badawczym, któregocelem jest opracowanie modelu uwarunkowań procesu uczenia się pracowników starszych z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy. Projekt jest realizowany przez CIOP-PIB w ramach III etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”.

 

Więcej informacji:

Kierownik projektu: mgr Karolina Pawłowska-Cuprysiak, Zakład Ergonomii CIOP-PIB, e-mail: kapaw@ciop.pl

 

 

  Doroczna ocena członków Forum Liderów

 

Tegoroczne posiedzenie Komisji Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy odbędzie się w pierwszych dniach września br. W trakcie posiedzenia będą analizowane Wnioski kondydatów do Forum Liderów i osiągnięcia poszczególnych członków Forum Liderów oraz przyznawane nowe lub podwyższone Karty Liderów. Serdecznie zapraszam do przesłania wypełnionych Wniosków - do 21 sierpnia br. (w wersji elektronicznej na adres: agnieszka.szczygielska@ciop.pl).

 

Druki Wniosków są dostępne na stronie:

http://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P30002831335688236754&html_tresc_root_id=11193&html_tresc_id=300001611&html_klucz=158&html_klucz_spis=

 

 

  XX Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy

 

Serdecznie zapraszam wszystkich członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy do udziału w XX Konferencji Forum Liderów, która odbędzie się w dniach 25-26.10.2017 r. w Rzeszowie (hotel Blue Diamond w Trzebownisku k. Rzeszowa, mieści się 4,8 km samochodem od lotniska Jasionka oraz 7,5 km od centrum Rzeszowa). Konferencji będzie towarzyszyła uroczystość wręczenia Kart Liderów Bezpiecznej Pracy, która odbędzie się na zakończenie pierwszego dnia konferencji.

Partnerem tegorocznej konferencji jest PZL Mielec S.A., w związku z czym w drugim dniu konferencji zaplanowano wizytę techniczną w przedsiębiorstwie.

Program konferencji wraz z kartą zgłoszenia zostanie udostępniony na stronie www.ciop.pl/FL na początku września.