Aktualności FL

 

18.10.2021

 

WYNIKI OCENY CZŁONKÓW FORUM LIDERÓW BEZPIECZNEJ PRACY

W dniach 12-18.10.2021 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy-Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie obradowała Komisja Wyboru Liderów Bezpiecznej Pracy. Ze względów bezpieczeństwa Komisja pracowała w trybie zdalnym.

Po analizie złożonych Wniosków Komisja podjęła decyzję o przyznaniu 4 nominacji dla nowych członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy oraz 21 Kart Liderów Bezpiecznej Pracy - na lata 2022-2023 (3 Zielone, 3 Srebrne i 15 Złotych).

Wyniki oceny zostaną oficjalnie ogłoszone podczas tegorocznej konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pt. „Nowoczesna ergonomia”, która odbędzie się 4 listopada 2021 r. (online). Nominacje i Karty Liderów zostaną wręczone podczas uroczystości, która odbędzie się 30 listopada 2021 r. w Warszawie.

 

 

Nazwa przedsiębiorstwa

Przyznane wyróżnienie

1.

Inowrocławskie Kopalnie Soli Solino S.A.

Przyjęcie do Forum Liderów

2.

Siemens Healthcare Sp. z o.o.

Przyjęcie do Forum Liderów

3.

TG PLUS Sp. z o.o.

Przyjęcie do Forum Liderów

4.

Veolia Term S.A.

Przyjęcie do Forum Liderów

5.

Enea Bioenergia Sp. z o.o.

Zielona Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

6.

Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o. o. Rybnik

Zielona Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

7.

Veolia Energia Łódź S.A.

Zielona Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

8.

Faraone Poland Sp. z o.o.

Srebrna Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

9.

Jabil Poland Sp. z o.o.

Srebrna Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

10.

Kongsberg Maritime CM Sp. z o.o.

Srebrna Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

11.

3 Regionalna Baza Logistyczna Kraków – Rejonowe Warsztaty Techniczne

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

12.

Avon Operations Polska Sp. z o.o.

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

13.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

14.

ENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

15.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

16.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

17.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

18.

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

19.

Huta Bankowa Sp. z o.o.

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

20.

Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane IPB Sp. z o.o.

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

21.

Kimball Electronics Poland Sp. z. o.o.

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

22.

PGE Dystrybucja S.A.

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

23.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Oddział Elektrownia Bełchatów

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

24.

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

25.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów

Złota Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

 

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym przedsiębiorstwom!

 

21.09.2021 r.

 

Zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów Bezpiecznej Pracy do udziału w konferencji online pn. „Stres cyfrowy”.

Konferencja jest organizowana w dniu 29 września 2021 r. w ramach kampanii społecznej „Stres cyfrowy”.

Program konferencji i formularz zgłoszenia 

 

 

21.07.2021 r.

W tym roku, zgodnie z ogólnym harmonogramem funkcjonowania Forum Liderów, planujemy przeprowadzić ocenę wniosków od aktualnych oraz nowym członków FL na początku września. Serdecznie zapraszam do przygotowywania wymaganej dokumentacji i przesyłania wniosków w wersji elektronicznej do końca sierpnia 2021 r.

Regulamin oraz formularze Wniosków:
https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P49400552541559131831924

Mamy nadzieję, że nawet jeśli doroczna konferencja FL zostanie przeprowadzona w trybie on-line, to będziemy mogli zorganizować klasyczną uroczystość wręczenia Kart oraz nominacji. Planowany termin uroczystości - pierwsza połowa listopada br. (Pałac Prymasowski w Warszawie).

 

14.07.2021 r.

Zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników związanych z wprowadzaniem technologii Przemysłu 4.0 w zakładach przemysłowych, prowadzonym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Wyniki badania zostaną wykorzystane do przygotowania rozwiązań, które umożliwią skuteczniejsze ograniczanie takich zagrożeń.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGxr-wFJkkakdlLVLT5ojm4utd9UmkU0wIt3wVLd6sH-Zhng/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

Badanie jest anonimowe, a jego wyniki będą opracowywane jedynie w postaci zbiorczej.

 

21.06.2021 r.

Członkowie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy uczestniczyli w konferencji nt. pracy zdalnej i praktycznych rozwiązań dla pracodawców i służby bhp, która odbyła się w dniu 25 czerwca 2021 r. w trybie on-line. Konferencja została realizowana w ramach Tygodnia Przedsiębiorczości przez CIOP-PIB we współpracy z Grupą MTP.

Podczas konferencji poruszono temat uregulowań prawnych pracy zdalnej (zaprezentowany w programie konferencji przez przedstawicielkę Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, w którym opracowało projekt zmian w Kodeksie pracy), kwestie badania warunków pracy i oceny ryzyka zawodowego, wyzwania pracy zdalnej z perspektywy pracownika (dobrostan i cykl życia) oraz pracodawcy (komunikowanie w pracy zdalnej).

Dobre praktyki i doświadczenia służby bhp z zakresu pracy zdalnej zostały przedstawione przez panią Katarzynę Piecho, reprezentującą Veolia Energia Łódź (członka Forum Liderów).

Relacja z konferencji - https://youtu.be/BiPCFITgtF8

 

 

4.03.2021 r.

Zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów do udziału w badaniu dotyczącym otrzymywania i przekazywania informacji na tematy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz różnych aspektów bezpieczeństwa w pracy, ważnych z punktu widzenia doskonalenia metod przekazywania tych informacji.

Badanie jest realizowane w ramach pracy badawczej pt. „Szacowanie kosztów i korzyści wdrażania  innowacji skierowanych na ograniczanie ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwach” realizowanej w ramach V etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” (2020-2022).

 

Kwestionariusze badacze:

1/ dla pracowników

2/ dla kierowników lub specjalistów ds. bhp.

 

Wypełnione ankiety (w wersji elektronicznej) nalezy przesyłać mailem na adres: mapec@ciop.pl.

 

Szczegółowych informacji na temat kwestionariuszy oraz badania udziela
dr Małgorzata Pęciłło
Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
mapec@ciop.pl