Aktualności FL

 

  ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W BADANIACH

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Forum Liderów do udziału w 4 projektach realizowanych przez Pracownię Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego CIOP-PIB w ramach V etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” finansowanego w latach 2020-2022 przez NCBR oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Szczegółowe informacje .... (pdf)