PierwszaPomoc
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Rodzaje zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczne substancje chemiczne:
GHS01
GHS02
GHS03
GHS04
GHS05
GHS06
GHS07
GHS08
GHS09
Nazwa niebezpiecznej substancji chemicznej