Odmrożenie

 

          Odmrożenie jest uszkodzeniem skóry powstającym w wyniku działania na nią niskiej temperatury. Ciężkość i rozległość uszkodzenia skóry zależą od temperatury otoczenia i czasu, w jakim była poddana działaniu niskiej temperatury. Wiatr i duża wilgotność powietrza nasilają skutki działania mrozu. Zmiany w naczyniach krwionośnych spowodowane spożyciem dużej ilości alkoholu powodują u poszkodowanych ciężkie odmrożenia, często przyczyniając się do nadmiernego wychłodzenia ciała i – w wyniku tego – śmierci. Szczególnie narażone na odmrożenie są nos, uszy, policzki oraz palce rąk i stóp. Ciężkość odmrożenia określa się w stopniach, podobnie jak oparzenia. Odmrożenie I stopnia charakteryzuje się przejściowymi zaburzeniami w krążeniu krwi w skórze, bólem, często silnym, bladością lub sinoczerwonym zabarwieniem skóry, obrzękiem, pieczeniem i świądem skóry. II stopień odmrożenia to pojawiające się na skórze pęcherze z płynem surowiczym, III stopień – martwica powierzchowna skóry, a IV stopień – martwica głęboka, której ulegają np. palce, uszy lub nos. W takim przypadku może dojść do samoistnej amputacji odmrożonej części ciała.

 

          Skutkiem odmrożenia części ciała jest najczęściej przechłodzenia całego organizmu. Dlatego w czasie ratowania poszkodowanego konieczne jest przemieszczenie go do ciepłego (nie gorącego) pomieszczenia. Należy zdjąć z poszkodowanego mokre, zimne ubranie, a z jego palców ściągnąć biżuterię. Jeśli odmrożeniu uległy palce, trzeba zanurzyć je w letniej wodzie, początkowo o temperaturze 30 oC, a następnie 36 oC. Na odmrożone policzki, nos czy uszy nakłada sie ciepłe (nie gorące), czyste opatrunki. Jeśli na skórze są widoczne pęcherze lub sinoczerwone albo blade plamy, należy zastosować suche, czyste opatrunki, najlepiej z gazy wyjałowionej. Ze względu na ogólne wychłodzenie ciała poszkodowanemu podaje się ciepłe (nie gorące) napoje. Odmrożone części ciała, po ich ociepleniu, należy ułożyć nieco wyżej i okryć. Jeśli poszkodowany jest przytomny i dobrze się czuje, a do dyspozycji jest ogrzewany samochód, można odtransportować go do lekarza, jeśli nie – należy wezwać pogotowie ratunkowe.

 

          W każdym przypadku odmrożenia stan poszkodowanego powinien ocenić lekarz. Przy odmrożeniach powyżej II stopnia poszkodowanemu podaje się surowicę przeciwtężcową. Nie wolno przekłuwać pęcherzy, masować i nacierać czymkolwiek odmrożonych okolic skóry oraz gwałtownie rozgrzewać odmrożonych części ciała, gdyż skóra w okolicy odmrożenia jest bardzo delikatna.
Nie wolno
także podawać poszkodowanemu alkoholu.

 

          Jeśli na skutek przebywania na mrozie skóra zaczyna być zaczerwieniona i w miejscach zaczerwienionych staje się bolesna, należy spodziewać się odmrożenia. Trzeba wtedy udać się do ciepłego pomieszczenia i delikatnie ogrzać miejsca przechłodzone. Bladość skóry i ustąpienie bólu świadczy już o jej odmrożeniu.