Uszkodzenia stawów - skręcenia i zwichnięcia

 

   Zamknięte uszkodzenie stawu spowodowane zbyt obszernym w nim ruchem nazywane jest skręceniem. W przypadku tego urazu powierzchnie stawowe zostają czasowo przemieszczone względem siebie, po czym powracają do prawidłowego ustawienia. Przy silnym skręceniu może dojść do uszkodzenia więzadeł i torebki stawowej. Efektem takiego urazu bywa obrzęk, krwawienie w obrębie stawu, ból, ograniczenie ruchów w stawie. Ponieważ obraz skręcenia przypomina obraz złamania, przy udzielaniu pierwszej pomocy każdy uraz w okolicy stawu powinno się traktować jak złamanie. Staw unieruchamia się w zależności od okolicy, postępując jak przy złamaniu kości.

    Uszkodzenie stawu, w którym dochodzi do trwałego zaburzenia prawidłowych stosunków anatomicznych, nazywa się zwichnięciem. Pod wpływem urazu dochodzi do uszkodzenia aparatu więzadłowego stawu, uszkodzenia naczyń krwionośnych, czasem do rozerwania torebki stawowej. Przy zwichnięciu ból nasila się przy każdym ruchu, a wykonanie jakiegokolwiek ruchu w stawie jest prawie niemożliwe. Nieprawidłowe położenie jest utrwalone i często stawia sprężynujący opór. Udzielający pomocy pozostawia staw w pozycji przymusowej, a poszkodowanego układa tak, aby odczuwał jak najmniejsze dolegliwości. Nastawienie zwichnięcia wykonuje lekarz.