Porażenie prądem elektrycznym

 

    Porażenie prądem elektrycznym jest bardzo niebezpieczne. Kontakt ze źródłem prądu elektrycznego może spowodować oparzenie skóry, utratę przytomności, zatrzymanie pracy serca, a nawet śmierć. Zazwyczaj krótkotrwała ekspozycja na prąd elektryczny o napięciu do 1 kV nie jest niebezpieczna dla życia; przedłużająca się ekspozycja może stać się przyczyną zgonu. Bardzo istotne w przypadku porażenia prądem elektrycznym jest natychmiastowe uwolnienie porażonego spod jego działania. Pamiętać przy tym należy, że osoba porażona prądem jest dla ratownika równie niebezpieczna jak samo źródło prądu [38].

   Szansa uratowania poszkodowanego szybko spada w miarę upływu czasu. W pierwszej minucie po porażeniu istnieje 98 proc. szans uratowania życia, po 3 min – 40 proc., po 5 min – 25 proc., a po 8 min – już tylko 5 proc.

 

 

Jeśli jest prawdopodobne lub pewne, że poszkodowany uległ porażeniu prądem elektrycznym, postępuj szczególnie ostrożnie. Przede wszystkim odetnij źródło prądu!

 

W celu uwolnienia porażonego spod działania prądu elektrycznego o napięciu do 1 kV należy:

  • wyłączyć napięcie właściwego obwodu elektrycznego
  • otworzyć właściwe łączniki lub:
  • wyjąć bezpieczniki z obwodu zasilania
  • przeciąć lub zerwać przewody od strony zasilania odpowiednimi narzędziami
  • zewrzeć przewody od strony zasilania
  • wyjmować bezpieczniki mocy uchwytami przeznaczonych do tego celu.

Gdy żadne z przedstawionych rozwiązań nie jest możliwe, należy:

  • odciągnąć porażonego od urządzenia pod napięciem odpowiednimi narzędziami
  • zabezpieczyć porażonego przed upadkiem, gdy wyłączenie napięcia może spowodować taki upadek.

   W celu uwolnienia porażonego spod działania prądu elektrycznego o napięciu powyżej 1 kV należy postępować ściśle z zaleceniami wewnątrzzakładowymi.

   Oparzenia skóry nie są najczęściej rozległe i dotyczą miejsc kontaktu z prądem. Zaopatruje się je w sposób typowy dla oparzeń, natomiast rany innego rodzaju – w sposób odpowiedni do ich charakteru. Jeśli dojdzie do omdlenia (utraty przytomności) przy zachowanych oddychaniu i tętnie, należy unieść na kilkanaście sekund kończyny dolne i górne poszkodowanego, a w przypadku powikłań lub braku oddychania i tętna – postępować w sposób opisany w rozdziale o podstawowych sposobach podtrzymywania czynności życiowych (PPŻ).