Obrażenia głowy (czaszkowo – mózgowe)

 

  Postępowanie w urazach głowy:

  • poszkodowanemu nieprzytomnemu należy zapewnić drożność dróg oddechowych, usunąć z jamy ustnej ciała obce, krew bądź wymiociny, a także wydobyć zapadający się język, delikatnie odchylając głowę
  • jeśli istnieje podejrzenie złamania odcinka szyjnego kręgosłupa, przeciwwskazane jest odginanie głowy
  • należy ułożyć poszkodowanego z lekko uniesioną głową lub całą górną połową ciała – przeciwdziała to obrzękowi mózgu i ułatwia odpływ krwi żylnej z głowy
  • należy tamować krwawienie z ran skóry głowy
  • w przypadku uszkodzenia czaszki, krwawienia z ran głowy nie tamuje się, a jedynie okrywa ranę jałowym opatrunkiem
  • wypływu podbarwionej krwią cieczy lub krwi z nosa i ucha, który może być objawem złamania podstawy czaszki, nie tamuje się i nie wyciera śladów – należy jedynie zastosować jałowy opatrunek [29].

Uraz głowy 

Tak ułóż poszkodowanego z urazem głowy!

Uraz głowy
Skóra głowy prawie zawsze bardzo silnie krwawi

 

 Ciało obce w oku

   Gałki oczne od przodu są przykryte powiekami. Chronią one oko przed czynnikami zewnętrznymi i wysychaniem oraz, ze względu na bakteriobójcze właściwości łez, zapobiegają zakażeniom gałki ocznej. Od wewnątrz powierzchnia powiek jest wyścielona spojówką. Ciała obce wpadające do oka to zwykle kurz, drobne owady, rzęsy, ale także odpryski metalu i szkła czy drzazgi, które mogą wbić się w spojówkę lub, co gorsza, w rogówkę. Ciało obce w oku wywołuje ból, pieczenie, świąd, a potem, w związku z podrażnieniem spojówek, ich łzawienie, zaczerwienienie i obrzęk, czasem także zaburzenie widzenia.

 

  Po stwierdzeniu wniknięcia ciała obcego do oka można podjąć próbę odnalezienia go i mechanicznego usunięcia. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy ciało obce (pył, drobiny kurzu i pyłu węglowego, drobne owady) spoczywa luźno w worku spojówkowym. Wtedy można je wypłukać czystą wodą. Ciała obce wbite w rogówkę czy spojówkę są trudne do usunięcia – wymagana jest wtedy pomoc okulisty. Poszkodowanemu należy zasłonić obydwie gałki oczne, skłonić go do patrzenia do przodu i nieruszania gałkami ocznymi, i tak transportować do lekarza.

Takie ciała obce, jak pył (najczęściej jest to jakiś związek chemiczny) należy bezwzględnie wypłukać, nawet bieżącą wodą z kranu. Wypłukiwanie pyłu z oka powinno trwać nie krócej niż 15 min.

W razie wniknięcia do oka wapna (szczególnie niegaszonego) należy najpierw usunąć na sucho widoczne okruchy. Zapobiega to poparzeniu, gdyż podczas gaszenia wapna (reakcja ta ma miejsce podczas płukania oka) wydzielają się duże ilości ciepła. Bardzo dokładne usunięcie okruchów zapobiega późniejszym powikłaniom, a często ślepocie.

 

  Dobrze jest, bez względu na efekt udzielonej pierwszej pomocy, przemyć oko 3-proc. roztworem kwasu bornego lub wodą destylowaną i zabezpieczyć jałowym opatrunkiem, po czym natychmiast odesłać poszkodowanego do lekarza okulisty.

 

  Osobom problemem jest tzw. „porażenie łukiem elektrycznym”, albo inaczej – skutek działania światła o wielkiej intensywności na oko ludzkie. Zjawisko to występuje podczas spawania. Nieprawidłowe lub niedbałe korzystanie z maski ochronnej w czasie spawania, a przez to eksponowanie oczu na działanie światła, często powoduje powstanie zespołu takich dolegliwości, jak zaburzenia widzenia, bóle zagałkowe i światłowstręt, spowodowanych złuszczeniem się nabłonka rogówki i obrzękiem siatkówki. W tych przypadkach należy uspokoić poszkodowanego, położyć zimne okłady na obie gałki oczne i przewieźć go do lekarza.