Organizowanie oceny ryzyka zawodowego


Informacje podstawowe

Organizacja działań odnoszących się do oceny ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie ma decydujący wpływ na skuteczność oceny ryzyka zawodowego, która wyraża się przede wszystkim zwiększoną świadomością występujących zagrożeń oraz potrzeby stosowania przewidzianych środków ochrony i w konsekwencji prowadzi do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Podstawowe zasady organizowania ryzyka zawodowego i zarządzania tym ryzykiem wynikają z wymagań prawa. Wymagania te zwracają uwagę na konieczność informowania pracowników o wynikach oceny i konsultowania z pracownikami i/lub ich przedstawicielami odnoszących się do niej działań.