Następstwa oceny ryzyka zawodowego


Informacje podstawowe

Udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego nie oznacza jej skutecznego wykonania. Konieczne jest zapewnienie, że wyniki oceny ryzyka zawodowego zostaną wykorzystane do planowania działań ograniczających to ryzyko i że działania te zostaną wdrożone, przekazanie informacji o wynikach oceny pracownikom, a także zapewnienie monitorowania skuteczności stosowanych środków ochrony przed zagrożeniami oraz przeglądu i jeżeli to potrzebne, weryfikacji oceny.