Fizjologia i higiena pracy
FIZJOLOGIA I HIGIENA PRACY


Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy - O Pracowni

Profil działalności pracowni:


  • charakterystyka zagrożeń i ocena ryzyka wynikającego z wykonywania wysiłku fizycznego, w warunkach mikroklimatu gorącego i zimnego oraz w odzieży ochronnej,
  • ocena mechanizmów termoregulacji w odpowiedzi na gorące i zimne czynniki środowiska pracy,
  • fizjologiczne kryteria bezpieczeństwa osób wykonujących pracę o szczególnym charakterze,
  • zastosowanie chronofizjologii w ochronie zdrowia pracownika i w organizacji procesów pracy,
  • zasady oceny postępu rehabilitacji medycznej i zawodowej osób z dysfunkcją narządu ruchu,

Kierownik Pracowni
dr n. med. Joanna Bugajska
tel. 623 32 77, fax: 623 36 93
e-mail: jobug@ciop.pl