Fizjologia i higiena pracy
FIZJOLOGIA I HIGIENA PRACY


Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy - Oferta

Badania

Laboratorium Pracowni Fizjologii i Higieny Pracy działa na zasadzie zgodności z wymaganiami normy europejskiej EN 45001 oraz ISO/IEC Przewodnik Nr. 25, a także posiada akredytację PCBC. Pracownia posiada 5 procedur badawczych zgodnie, z którymi wykonywane są badania:

  • Wydatku energetycznego, na podstawie pomiaru wentylacji płuc,
  • Ogólnej wydolności człowieka i maksymalnego pochłaniania tlenu,
  • Obciążenia organizmu człowieka podczas pracy w odzieży ochronnej przeznaczonej do mikroklimatu gorącego,
  • Obciążenia organizmu człowieka podczas pracy w odzieży ochronnej przeznaczonej do mikroklimatu zimnego,
  • Obciążenia organizmu człowieka podczas pracy w odzieży ochronnej wykonanej z materiałów powlekanych.