Fizjologia i higiena pracy
FIZJOLOGIA I HIGIENA PRACY

 

 

 

Warunki i organizacja pracy dla osób z cukrzycą. Poradnik
- M. W. Bernas, J. Bugajska, E. Łastowiecka-Moras

Cukrzyca jest ogromnym i rosnącym problemem współczesnych społeczeństw. Dotyka dużej liczby osób w okresie pełnej aktywności społecznej, w tym związanej ze zdobywaniem wykształcenia i pracy zgodnej z kompetencjami.
W poradniku przedstawiono ogólne informacje o chorobie, zasadach profilaktyki i niefarmakologicznego postępowania leczniczego. Zaprezentowano również wyniki badań własnych autorów na temat oceny warunków pracy i zdolności do pracy osób chorych, a także wytyczne na temat kształtowania bezpiecznych warunków pracy umożliwiających kontynuowanie przez nich pracy.

Nakład wyczerpany

Pozycja dostępna w pliku pdf Format: A5
Liczba stron: 32
ISBN: 978-83-7373-216-2
Rok wydania: 2016


PRACA ZMIANOWA A WIEK
- K. Zużewicz, M. Konarska

Zawarte w poradniku wskazówki dotyczą aspektów zdrowotnych starszego wiekiem (powyżej 45. roku życia) pracownika zmianowego, problemów jego zmęczenia oraz kwestii organizacji pracy minimalizującej negatywny wpływ pracy zmianowej i nocnej na samopoczucie oraz zdrowie tego pracownika. Przedstawione zalecenia dotyczące rozwiązań organizacyjnych, opracowane przez fizjologów pracy i organizatorów pracy, służą poprawie bezpieczeństwa pracy i komfortu życia pracowników zmianowych w starszym wieku.Format: 17 x 25 cm - B5
Liczba stron: 43
ISBN: 978-83-7373-047-2
Rok wydania: 2008


Ocena obciążenia wysiłkiem fizycznym pracowników starszych
- M. Konarska

Celem opracowania jest udostępnienie prostych, szacunkowych metod oceny ryzyka zawodowego związanego z pracami wykonywanymi ręcznie, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań zdrowotnych osób starszych. Proponowane metody mają służyć do wstępnej oceny ryzyka zawodowego wynikającego z nadmiernego wysiłku fizycznego, dynamicznego i statycznego, zbyt często wykonywanych czynności powtarzalnych i długotrwałego utrzymywania wymuszonej pozycji ciała przy pracy. Ich zastosowanie ma pomóc pracodawcy w małej firmie i pracownikowi (zwłaszcza samozatrudniającemu się) w podjęciu działań prewencyjnych i korygujących sposób wykonywania pracy.Format: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 23
ISBN: 978-83-7373-027-4
Rok wydania: 2007


Pracownicy starsi – możliwości i uwarunkowania fizyczne
- J. Bugajska

W publikacji przedstawiono najistotniejsze zmiany zachodzące wraz z wiekiem i wpływające na możliwości wykonywania pracy fizycznej przez osoby starsze, charakterystykę biomechanicznych czynników obciążających układ mięśniowo- szkieletowy oraz metody oceny ciężkości pracy fizycznej. W wersji tabelarycznej przedstawiono wyniki pomiarów wydatku energetycznego na współcześnie występujących, fizycznych stanowiskach pracy. Takie zestawienie wartości wydatku energetycznego umożliwi specjalistom bhp w przedsiębiorstwie wyodrębnienie tych czynności zawodowych, które stanowią szczególnie duże obciążenie dla pracownika starszego i które nie powinny być przez niego wykonywane.Format: 17,5 x 25 cm - B5
Liczba stron: 164
ISBN: 978-83-7373-034-2
Rok wydania: 2007


Pracownicy starsi w warunkach gorącego środowiska
- A. Marszałek, G. Bartkowiak, W. Kamińska, A. Stefko

W poradniku omówiono podstawowe zagadnienia dotyczące warunków pracy w środowisku gorącym, sposoby oceny tego środowiska i reakcje człowieka na nie. Przedstawiono zmiany w organizmie człowieka zachodzące z wiekiem, które mogą wpływać na tolerancję gorącego środowiska, wskazano sposoby poprawy tolerancji gorącego środowiska i wysiłku związanego z pracą w tym środowisku, a także środki ochrony indywidualnej odpowiednie do stosowania w nim. Przedstawiono także sposoby zmniejszenia dyskomfortu pracy w odzieży ochronnej w gorącym środowisku.Format: 17 x 24 cm - B5
Liczba stron: 31
ISBN: 978-83-7373-025-0
Rok wydania: 2007


Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
- B. Kurkus-Rozowska, R. SerafinFormat: 14,5 x 20,5 cm - A5
Liczba stron: 36
ISBN: 83-7373-056-7
Rok wydania: 2004