Środki na finansowanie szkoleń


Środki na finansowanie szkoleń

  • Koszty szkoleń obowiązkowych pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi pracodawca.