Środki na finansowanie szkoleń


Środki na finansowanie szkoleń

  • koszty szkoleń obowiązkowych pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ponosi pracodawca,
  • mały przedsiębiorca może skorzystać z dotacji na finansowanie części kosztów szkolenia na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,