XXIII - "Komputerowy świat" (2014)

 

XXIII - "Komputerowy świat" (2014)

Regulamin XXIII edycji konkursu 
Ogólny regulamin konkursu na plakat i oświadczenie 

Patronat: 
Minister Pracy i Polityki Społecznej 


Główny Inspektor Pracy 


Organizatorzy: 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, a także Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.


Sponsor XXIII edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy: 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 

 

    Wyniki konkursu

  

I nagroda - Mario Fuentes

 

  

II nagroda - Mirosław Szczudlik

 

 

III nagroda - Agnieszka Popek-Banach, Kamil Banach

 

 

Wyróżnienia:

 

Jacek Kaliński Maciej Mytnik
Eugeniusz Skorwider Sylwia Solak
Jan Trojan

 

Autorzy prac wybranych do zaprezentowania na wystawie pokonkursowej i w katalogu

 

Bąk Sonia

 

Bikiewicz Jarosław

 

Bukowski Przemysław

 

Choryan Bartosz

 

Cisowska Paulina

 

Depta Piotr

 

Fuentes Mario

I nagroda

Giermek Jakub

 

Hańczuk Agnieszka

 

Kaliński Jacek

Wyróżnienie

Komorowska Małgorzata

 

Łopalewski Piotr

 

Mayer-Gawron Arkadiusz

 

Mikulska Marlena

 

Musiał Marzenna Beata

 

Mytnik Maciej

Wyróżnienie

Osman Marek

 

Piorun Paulina

 

Placek Agnieszka

 

Popek-Banach Agnieszka, Banach Kamil

III nagroda

Siegmund Bartłomiej Zygmunt

 

Skorwider Eugeniusz

Wyróżnienie

Solak Sylwia

Wyróżnienie

Szczudlik Mirosław

II nagroda

Szkołut Edyta

 

Szymankiewicz Szymon

 

Tokarski Michał

 

Trojan Jan

Wyróżnienie

Tumanów Arkadiusz

 

Wątkowska Dorota

 

Wilczak Natalia, Kuciński Marek

 

Włoch Katarzyna

 

Włodarczyk Paulina

 

 

    Komputerowy świat

 

Dziś chyba nikt z młodych ludzi nie wyobraża sobie życia bez telefonu komórkowego, smartfona, tabletu czy komputera. Komputeryzacja i informatyzacja, a więc korzystanie ze wszelkich elektronicznych udogodnień życia codziennego, objęły praktycznie wszystkie obszary ludzkich działań - zarządzanie przedsiębiorstwami, naukę, medycynę, szkolnictwo, bankowość, przemysł itp. Równolegle z intensywnym rozwojem komputeryzacji i informatyki wzrosła liczba osób wykorzystujących komputery w pracy, a przez to również narażonych na uciążliwości związane z pracą na stanowiskach komputerowych.

Komputery, mimo że usprawniają pracę, coraz częściej przyczyniają się też do powstawania zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Niewłaściwa organizacja stanowisk komputerowych i spędzanie zbyt dużej ilości czasu przy komputerze skutkuje obciążeniem organizmu pozycją siedzącą, monotypią (czyli powtarzalnością pracy), czy też przeciążeniem wzroku.
Przesadne użytkowanie Internetu określa się jako nałóg siecioholizmu.

Skutki uzależnienia od komputera mogą mieć charakter:

  • fizyczny (m.in .bóle kręgosłupa, mięśni karku i nadgarstka, zmęczenie oczu, bóle głowy),
  • psychologiczny (m.in. rozdrażnienie, spadek sprawności psychofizycznej, problemy z koncentracją),
  • intelektualny (m.in. spadek koncentracji uwagi, niezdolność do racjonalnej selekcji informacji napotkanych w sieci tzw. szok informacyjny),
  • społeczny (m.in. zaniedbanie obowiązków służbowych, brak kontaktu z otoczeniem).


Nadużywanie komputera i Internetu stanowi szczególne zagrożenie dla dzieci i młodzieży – przyszłych uczestników rynku pracy. Wzrasta liczba uczniów z wadami postawy, skrzywieniem kręgosłupa, poważnymi wadami wzroku, uzależnieniem od komputera, który zastępuje często inne formy spędzania czasu wolnego, również te aktywne, niezbędne do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci.

Komputeryzacja niesie za sobą również stopniowe wypieranie z rynku pracowników niewykwalifikowanych, zmieniając na zawsze strukturę zatrudnienia, powodując alienację i frustrację pewnej części społeczeństwa.

Świadomość zagrożeń związanych z wykorzystywaniem urządzeń i mediów elektronicznych jest niezbędna dla unikania tych zagrożeń i racjonalizacji swoich działań.

Sekretariat organizacyjny Konkursu – Sekretariat Organizacyjny Konkursu prowadzi Ośrodek Promocji Organizatora. Informacji dotyczących konkursu udziela kurator konkursu - mgr Marta Derlicka (Tel. 22/623 37 23, fax 22/623 32 64, e-mail: mader@ciop.pl)