IX - Szkoła (2002)

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy  2001

IX - "Szkoła"


Oferta plakatów edycji SZKOŁA

Lista nazwisk laureatów konkursu:

  • Justyna Styszyńska, I nagroda - Europejska Akademia Sztuk, Warszawa
  • Daria Szczepaniak, I nagroda - ASP Wrocław
  • Marta Semaniszyn, III nagroda - ASP Wrocław
  • Magdalena Błażków, Wyróżnienie - ASP Wrocław
  • Piotr Łopalewski, Wyróżnienie - ASP Kraków
  • Jerzy Skakun, Wyróżnienie - ASP Gdańsk
  • Eugeniusz Skorwider, Wyróżnienie - PWSSP Pozań
  • Michał Tatarkiewicz, Wyróżnienie - ASP Poznań

NAGRODZONE PRACE:

I nagroda
Justyna Styszyńska

II nagroda
Daria Szczepaniak

III nagroda
Marta Semaniszyn


WYRÓŻNIENIA:

Jerzy Skakun

Eugeniusz Skorwider


Magdalena Błażków

Piotr Łopalewski

Michał Tatarkiewicz


Uwaga!
Plakaty stanowią własność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Prawa autorskie zastrzeżone, wykorzystywanie i kopiowanie zabronione. Bez pisemnej zgody Instytutu plakatów nie wolno reprodukować i przekazywać w żadnej postaci, w tym elektronicznej.