XXV - "Bezpieczeństwo przede wszystkim" (2016)

 

Regulamin XXV edycji konkursu 
Ogólny regulamin konkursu na plakat i oświadczenie 

   Pokonkursowa wystawa plakatów  XXV edycji Konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. "Bezpieczeństwo przede wszystkim" - 2016, połączona z uroczystością wręczenia nagród laureatom odbędzie się w dniu 14 października 2016 r. w warszawskiej siedzibie CIOP-PIB.

       Zaproszenie 

 

    Patronat: 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Główny Inspektor Pracy 

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

    Organizatorzy: 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, a także Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.


    Sponsorzy XXV edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy: 

 

 

 

    Otwarcie wystawy: 
W dniu 14 października  br. odbyła się uroczystość otwarcia wystawy plakatów edycji pn. Bezpieczeństwo przede wszystkim”, połączona z wręczeniem nagród laureatom. Wzięli w niej udział goście z instytucji i urzędów centralnych m.in. Stanisław Szwed – sekretarz stanu w MRPiPS, Roman Giedrojć – główny inspektor pracy, Piotr Milwiw-Baron – z-ca dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN, Renata Górna reprezentująca OPZZ, przedstawiciele środowisk twórczych, wyższych uczelni i szkół podstawowych. Obecni byli też przedstawiciele sponsorów.

 

 

 

 

 

 

 

    Wyniki konkursu

Nagrody
I nagroda - Małgorzata Komorowska

 

II nagroda - Maciej Mytnik

 

III nagroda - Małgorzata Komorowska

 

Wyróżnienia

Marta Kondratowska Maciej Mytnik
Eugeniusz Skorwider Bartłomiej Stokłosa
Wojciech Zabłocki

 

Autorzy prac wybranych do zaprezentowania na wystawie pokonkursowej i w katalogu (włącznie z nagrodzonymi i wyróżnionymi)
Kamil Banach
Ivana Betkova
Jacek Bieńkowski
Joanna Długosz
Jerzy Dobrzyniecki
Joanna Frydrychowicz-Janiak
Jacek Kaliński
Małgorzata Komorowska
Marta Kondratowska
Maciej Korzeń
Piotr Marzol
Grzegorz Matusik
Maciej Mytnik
Piotr Obarek
Marek Osman
Paulina Pietrzak
Agnieszka Popek-Banach
Bartek Zygmunt Siegmund
Eugeniusz Skorwider
Bartłomiej Stokłosa
Mirosław Szczudlik
Szymon Szymankiewicz
Agnieszka Wójcik
Joanna Wójcik
Wojciech Zabłocki

 

    Posiedzenie Jury konkursu

W dniu 14 czerwca 2016 r. odbyło się w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym posiedzenie Jury XXV edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Bezpieczeństwo przede wszystkim”. Jury w głosowaniu jawnym przyznało trzy nagrody główne i pięć równorzędnych wyróżnień.

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bezpieczeństwo przede wszystkim

Konkurs na plakat organizowany przez Instytut od niemal 20 lat doczekał się jubileuszowej 25 edycji. Do tej pory hasła konkursu dotyczyły zagadnień szczegółowych dotyczących konkretnych czynników zagrożeń w środowisku pracy i życia, stanowisk pracy czy wypadków przy pracy lub chorób zawodowych. Tym razem postanowiliśmy spojrzeć szerzej na zagadnienie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo przede wszystkim to hasło – wytrych, hasło – symbol. I hasło uniwersalne. Już na początku zeszłego wieku mówiło się  „bądź bezpieczny dziś – jutro może być za późno”. Dziś możemy powtórzyć za C. M. Hayesem „bezpieczeństwo na co dzień jest bezpieczeństwem na zawsze”. Co naprawdę znaczy to dla pracowników zakładów produkcyjnych, a co dla tych,  którzy nie pracują w przedsiębiorstwie ze sprawnie działającą służbą bhp?

Nie traktujmy tego hasła z przymrużeniem oka. Popatrzmy uważnie wokół siebie, na nasze otoczenie w pracy i poza nią, na rzeczy codzienne, na które zwykle nie zwracamy uwagi. Na rzeczy uważane za drobne, dopóki nie spowodują wypadku. Na rzeczy pozornie nieistotne, dopóki nas nie dotknął boleśnie. Na rzeczy śmieszne, dopóki nie przytrafią się komuś nam bliskiemu.
Chcemy, żeby to nowe spojrzenie na bezpieczeństwo wpłynęło na zmianę myślenia o nim i zdolność przewidywania następstw. Konkurs ma poruszyć intuicję i wyobraźnię, uświadomić wszystkim, że bezpieczeństwa nie można traktować lekkomyślnie, powierzchownie. Kiedy się zastanowimy poważniej nad własnym bezpieczeństwem, na pewno „sztukowanie” drabin, prowizoryczne łączenie zabezpieczeń czy sięganie do pawlacza z krzesła na kółkach wyda nam się postępowaniem nie tylko bezrefleksyjnym, lecz także groźnym.
Nie chcemy w żaden sposób ograniczać Państwa inwencji co do tematów prac. Rozejrzyjmy się uważnie i zwróćmy uwagę nie tylko na bezpośrednie zagrożenia dla naszego zdrowia czy życia, lecz także na sytuacje, które potencjalnie takie zagrożenie mogą stwarzać. Każdy temat, jeżeli pobudzi naszą refleksję, zmusi do myślenia także innych, a więc na pewno będzie trafiony.

 

Sekretariat organizacyjny Konkursu – Sekretariat Organizacyjny Konkursu prowadzi Ośrodek Promocji Organizatora. Informacji dotyczących konkursu udziela kurator konkursu - mgr Marta Derlicka (Tel. 22/623 37 23, fax 22/623 32 64, e-mail: mader@ciop.pl)