XXXII edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy „BUDOWNICTWO XXI WIEKU”

 

Budownictwo XXI wieku (2023)

 

XXXII edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy „BUDOWNICTWO XXI WIEKU”

 

Regulamin XXXII edycji konkursu
Ogólny regulamin konkursu na plakat i oświadczenie

 

     Organizator konkursu:
  Centralny Instytut Ochrony Pracy  – Państwowy Instytut Badawczy

     Współorganizatorzy konkursu:

 • Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
 • Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
 • Wydział Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

     Cel

Uzyskanie oryginalnych projektów plakatów, które będą promowały problematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

 

    Uczestnicy

W konkursie mogą wziąć udział artyści plastycy, studenci i absolwenci uczelni plastycznych i artystycznych w kraju i z zagranicy.

 

    Jury konkursu

 

   1. Dorota ANDRYJOWICZ – Główny Inspektorat Sanitarny
   2. Tomasz BOGUSŁAWSKI – Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku (o jurorze)
   3. Marta DERLICKA – były kurator konkursu na plakat bhp
   4. Renata GÓRNA – Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
   5. Sławomir IWAŃSKI – Szkoła Filmowa w Łodzi / PWSFTviT  (o jurorze)
   6. Jakub JEZIERSKI – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (o jurorze)
   7. Ewa MŁYNARCZYK – Główny Inspektorat Pracy
   8. Marek OSMAN – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
   9. Mieczysław PIRÓG – Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
   10. Władysław PLUTA – przewodniczący jury, emerytowany profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (o jurorze)
   11. Bożena PYSIEWICZ – Muzeum Plakatu w Wilanowie – Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie (o jurorce)
   12. Zdzisław SCHUBERT – kurator senior Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu (o jurorze)
   13. Marcin STANECKI – Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
   14. Wiktor Marek ZAWIESKA – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

 

Laureaci konkursu:

Nagrody główne:
I nagroda w wysokości 5 000 zł – Aleksandra Kortas – za plakat „Wypadki w budownictwie”
II nagroda w wysokości 3 000 zł – Kacper Brzezicki – za plakat „Uwaga! (Po szklanie)”
III nagroda w wysokości 2 000 zł – Łukasz Kliś – za plakat „Lepiej uważaj”

 

I nagroda

Aleksandra Kortas
„Wypadki w budownictwie” 

II nagroda

Kacper Brzezicki – za plakat
„Uwaga! (Po szklanie)”

III nagroda

Łukasz Kliś – za plakat
„Lepiej uważaj”

 

Wyróżnienia (5 równorzędnych wyróżnień – po 1000 zł każde):
1. Jacek Kaliński – za plakat „Bricks cube”
2. Wojciech Kucia – za plakat „Budynek”
3. Michał Łącki – za plakat „Wielbłąd budowlany”
4. Wojciech Zabel – za plakat „O tym nikt nie mówi”
5. Natalia Zelner – za plakat „Odpowiedzialność”

 

Wyróżnienie

Jacek Kaliński
„Bricks cube”

Wyróżnienie

Wojciech Kucia
„Budynek”

Wyróżnienie

Michał Łącki
„Wielbłąd budowlany”

 

Wyróżnienie

Wojciech Zabel
„O tym nikt nie mówi”

Wyróżnienie

Natalia Zelner
„Odpowiedzialność”

 

 

     Opis tematyki 32. edycji konkursu na plakat bhp – „Budownictwo XXI wieku”:

 

Wiek XXI przyniósł wiele zmian w zakresie sposobu wykonywania oraz organizacji pracy, jednak nie zmieniło to faktu, że sektor budowlany nadal pozostaje w czołówce najbardziej wypadkogennych rodzajów działalności, w których dochodzi do dużej liczby wypadków o najpoważniejszych skutkach dla zdrowia i życia.

 

Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w latach 2016–2020 podczas pracy w budownictwie zostało poszkodowanych ok. 25 tys. osób. Najwięcej poszkodowanych odnotowano przy wznoszeniu nowych budynków oraz przy pracach rozbiórkowych, wyburzeniach i remontach. Prawie 44% pracujących na budowach uległo wypadkom z powodu upadku z wysokości. Zdarzenia, w wyniku których pracujący najczęściej ulegali wypadkom, to: ześlizgnięcia, upadki, uderzenia pracujących przez spadające z góry przedmiot z powodu załamania się czynnika materialnego, pociągnięcia pracujących w dół oraz przewrócenia się na nich czynnika materialnego (ok. 30% pracujących w budownictwie).

 

Poziom bezpieczeństwa pracy w budownictwie wynika przede wszystkim z mnogości zagrożeń, na które są narażeni pracownicy oraz ze specyfiki tej pracy. Pracownicy budowlani wykonują swoje obowiązki w narażeniu na: czynniki niebezpieczne, które w nagły sposób mogą spowodować utratę zdrowia i życia (czynniki mechaniczne, prąd elektryczny, materiały łatwopalne czy grożące wybuchem urządzenia ciśnieniowe); czynniki szkodliwe, które mogą powodować utratę zdrowia lub życia, ale w dłuższym okresie (m.in. hałas, drgania mechaniczne,niska temperatura, wysoka wilgotność powietrza, nieprawidłowe oświetlenie, środki do impregnacji drewna, rozpuszczalniki, dymy asfaltów, pyły); oraz czynniki uciążliwe, które mogą powodować dysfunkcje organizmu pracownika po dłuższym czasie, niekiedy nawet choroby (nienaturalna postawa ciała w trakcie wykonywania pracy, podnoszenie i przenoszenie ciężarów, stres).

 

Zagrożeń należy także szukać  we wszystkich nieprawidłowościach i odchyleniach od normalnej organizacji pracy. Często nieprawidłowości te wynikają z szybkiego tempa pracy oraz krótkich terminów realizacji projektów budowlanych. Budowa jest też miejscem, gdzie każdy z podwykonawców ma swoją wizję pracy, pracowników, własne służby nadzorujące oraz własne i wypożyczone urządzenia. Na każdej budowie panuje więc określona kultura organizacyjna, będąca wypadkową kultur przedsiębiorstw, których pracownicy wykonują prace. Składa się na nią stan warunków i organizacji pracy oraz zachowań pracowników budowy wynikający z przestrzegania przepisów i zasad bhp przez wszystkich uczestników inwestycji budowlanej.

 

Współczesne procesy budowlane są coraz bardziej zaawansowane technologicznie i z tego względu pojawiają się nowe zagrożenia. Plac budowy jest miejscem, w którym jest użytkowany cały szereg maszyn, urządzeń i pojazdów budowlanych. Do krajobrazu rozbudowujących się miast polskich wpisały się urządzenia instalowane czasowo na placach budowy, takie jak żurawie wieżowe, dźwigi budowlane czy ruchome podesty. Dostępność i różnorodność tych urządzeń pozwala ludziom zarówno realizować prace na wysokości, jak i przemieszczać ładunki i osoby na stanowiskach pracy. Niestety, wraz ze wzrostem liczby eksploatowanego sprzętu, zwłaszcza mobilnego – rośnie zagrożenie dla pracowników.

 

    Harmonogram konkursu:

 

7 czerwca 2023 r. – termin składania prac konkursowych

22 czerwca 2023 r. – posiedzenie jury konkursowego (Warszawa)

26 września 2023 r.  g. 11.00 – finał konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej – (CIOP-PIB, ul. Czerniakowska 16 - wstęp wolny)

 

 
   Informacje dotyczące konkursu:

 

Agnieszka Szczygielska – kurator konkursu
e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl, tel. 606-36-97-36

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel. 22 623 36 86


Plakaty biorące udział w dotychczasowych edycjach konkursu można oglądać śledząc profil na Instagramie.