X - Transport (2002)

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy  2002

X - "Transport"


Dziesiąta edycja konkursu na plakat poświęcony problematyce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowiek w środowisku pracy dotyczyła wypadków w transporcie. Patronat nad imprezą objęli Minister Pracy i Polityki Społecznej, Minister Infrastruktury oraz Główny Inspektor Pracy.

Transport stwarza wiele zagrożeń zarówno dla pracowników w nim uczestniczących jak i dla osób postronnych. Według danych GUS, w 2000 r. wypadkom w transporcie uległo 6,5 tys. osób. Wypadki zdarzają się zarówno w czasie jazdy, jak też podczas rozładunku i załadunku pojazdów. Wszelkie prace związane z transportem wymagają bowiem sprawnej organizacji, prawidłowego technicznie wykonywania robót transportowych, a przede wszystkim świadomości zagrożeń, z którymi może się spotkać każdy pracownik Do zagrożeń tych należą m.in.: zły stan nawierzchni dróg, brak odpowiedniego oświetlenia, elementy ostre, wystające, ruchome czy luźne oraz zły stan techniczny pojazdów i maszyn. Do częstych wypadków dochodzi podczas poruszania się pojazdów z nadmierną prędkością lub w wyniku utraty panowania nad nimi wskutek poślizgu, a także podczas manewrów lub spadania źle zabezpieczonych ładunków (przygniecenia).
Sprawny i bezpiecznie funkcjonujący transport jest niezbędny we współczesnym, nowoczesnym społeczeństwie. Aby taki cel osiągnąć, konieczna jest edukacja w zakresie bezpieczeństwa, obejmująca nie tylko pracowników zatrudnionych w transporcie, ale również wszystkich uczestników ruchu. Jednym z najprostszych w odbiorze  środków wspomagających działania profilaktyczne jest plakat.
Na konkurs napłynęły 270 prac. Jury konkursu, pod przewodnictwem prof. Władysława Pluty, przyznało trzy nagrody główne i pięć równorzędnych wyróżnień.

Lista nazwisk laureatów edycji konkursu:

  • Max Skorwider, I nagroda - ASP Poznań
  • Grzegorz Matusik, II nagroda - ASP Kraków
  • Wiktor Pawlik, III nagroda - ASP Wrocław
  • Agnieszka Kaczor-Kajdana, Wyróżnienie - ASP Warszawa
  • Michał Krakowiak, Wyróżnienie - ASP Kraków
  • Agnieszka Molak i Adam Wesołowski, Wyróżnienie - ASP Łódź
  • Wiktor Pawlik, Wyróżnienie - ASP Wrocław
  • Anna Witkowska, Wyróżnienie - ASP Gdańsk

NAGRODZONE PRACE:

I nagroda
Max Skorwider

II nagroda
Grzegorz Matusik

III nagroda
Wiktor Pawlik

III nagroda
Wiktor Pawlik

III nagroda
Wiktor Pawlik


WYRÓŻNIENIA:

Wiktor Pawik

Agnieszka Kaczor-Kajdana

Michał Krakowiak


Agnieszka Molak, Adam Wesołowski

Anna Witkowski12 czerwca 2002 r. odbyło się w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej, połączone z wręczaniem nagród laureatom.