XX - Eksploatacja

XX - "Eksploatacja"

W dniu 30 czerwca 2011 r. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym odbyło się posiedzenie jury dwudziestej edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Eksploatacja”.

Właściwa eksploatacja maszyn, urządzeń i budynków ma zasadnicze znaczenie przy eliminowaniu zagrożeń w miejscu pracy i tworzeniu bezpiecznego środowiska pracy. Szacuje się, że około 15-20% wszystkich wypadków ma bezpośredni związek
z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych oraz z naprawami. Do wielu wypadków dochodzi zarówno podczas niewłaściwego wykonywania lub zarządzania pracami konserwacyjnymi, jak i z powodu ich braku.

Jury konkursu w głosowaniu jawnym przyznało trzy nagrody główne i 5 równorzędnych wyróżnień:

 

 

  • I nagrodę – Marta Semaniszyn, ASP Wrocław, (cykl 3 plakatów)
  • II nagrodę – Kama Jackowska, ASP Warszawa,
  • III nagrodę – Maciej Mytnik, ASP Kraków.
  • 5 równorzędnych wyróżnień – Maciej Mytnik , ASP Kraków

Nagrody głowne:

I nagroda

     
 


 II nagroda  
 III nagroda


Wyróżnienia:

   

   

   

 

Lista autorów, których prace zostały wybrane do zaprezentowania (wraz z nagrodzonymi i wyróżnionymi) na wystawie pokonkursowej i w katalogu:
- Balicki Jakub
- Banach Kamil
- Błaszczyk Marcin
- Burski Jerzy
- Haščák Andrej
- Jackowska Kama
- Korzeń Maciej
- Lipiński Jan
- Ławicka-Cuper Aleksandra
- Łopalewski Piotr
- Mytnik Maciej
- Parzyszek Ireneusz
- Popek-Banach Agnieszka,
- Prus Monika
- Semaniszyn Marta
- Stanisławska-Balicka Ewa
- Szwaja Anna
- Tworek Anna
- Wójcik Agnieszka.