I - Stres (1997)

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy  1997

I - "Stres"


Stres jako przyczyna i skutek zagrożeń oraz wypadków w środowisku pracy był tematem pierwszej edycji konkursu na plakat poświęcony problematyce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy, zorganizowanej przez Centralny Instytut Ochrony Pracy. Konkurs odbył się pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Eliminowanie i ograniczanie stresu, a także zapobieganie mu w środowisku pracy jest jednym z ważniejszych warunków dbałości o zdrowie i samopoczucie pracowników. Skutkiem stresu na poziomie funkcjonowania zawodowego może być brak zadowolenia z pracy, chęć jej porzucenia, zwiększona absencja czy wypadkowość. Przedłużający się, nie rozładowany stres może prowadzić do chorób układu krążenia, obniżonej odporności zwiększającej ryzyko zapadania na infekcje i nowotwory. Długotrwały stres sprzyja również ujawnianiu się zaburzeń psychicznych, depresji i nerwicy, a także ostrych postaci stresu zawodowego, zwanego „syndromem wypalenia”, objawiającego się apatią, chronicznym zmęczeniem, agresją i wrogością.

 

Na konkurs napłynęło 221 prac. Jury konkursu, pod przewodnictwem prof. Macieja Urbańca, przyznało trzy nagrody główne i pięć wyróżnień.


LAUREACI KONKURSU:

Nagrody głowne:

  • I nagroda – Kuba Sowiński
  • II nagroda – Mariusz Napierała
  • III nagroda – Piotr Garlicki

 

Wyróżnienia:

  • Rafał Bogusławski, Wojciech Bąkiewicz, Adam Peringer
  • Tomasz Jura
  • Joanna Sarzyńska – Putowska
  • Paulina Walter
  • Barbara Wodłak
NAGRODZONE PRACE:

I nagroda
Kuba Sowiński

II nagroda
Mariusz Napierała

III nagroda
Piotr Garlicki


WYRÓŻNIENIA:

Joanna Sarzyńska-Putowska

Paulina Walter

Barbara Widłak
 
Tomasz JuraOtwarcie wystawy pokonkursowej plakatów odbyło się w dniu 19 lutego 1997 r. w gmachu Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w Warszawie


Oferta plakatów edycji STRES

Uwaga!
Plakaty stanowią własność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Prawa autorskie zastrzeżone, wykorzystywanie i kopiowanie zabronione. Bez pisemnej zgody Instytutu plakatów nie wolno reprodukować i przekazywać w żadnej postaci, w tym elektronicznej.