II - Komputer (1997)

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy  1997

II - "Komputer"


Tematem drugiej edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy była uciążliwośći pracy z komputerem. Patronat nad konkursem objął Minister Pracy i Polityki Socjalnej.

Z używaniem komputera wiąże się nie tylko fascynacja nim jako narzędziem podnoszącym jakość wykonywanej pracy i zwiększającym jej tempo oraz przyjemność z tworzenia nowych form wyrazu, lecz także, niestety, nadmierne obciążenie wzroku i układu mięśniowo-szkieletowego człowieka. Dlatego w dążeniu do zmniejszenia tych obciążeń skupiono się na ergonomicznych rozwiązaniach stanowisk i organizacji pracy. Powodzenie takich działań w znacznym stopniu zależy od zapoznania pracowników ze zdrowotnymi skutkami występujących uciążliwości, a przede wszystkim ze sposobami zapobiegania im przez:
- zastosowanie sprzętu komputerowego o odpowiednich parametrach, zarówno technicznych jak i ergonomicznych,
- wyposażenie stanowiska w odpowiedni stół i krzesło z regulacją wysokości blatu stołu i płyty siedziska,
- używanie podnóżka, wspornika nadgarstkowego lub wspornika pod klawiaturę i uchwytu na dokument,
- właściwe rozmieszczenie elementów na stanowisku pracy.

Oprócz rozwiązań struktury stanowiska pracy z komputerem niezbędne jest zapewnienie odpowiednich warunków środowiska pracy, a zwłaszcza:
- prawidłowych warunków pracy wzrokowej (właściwe oprawy oświetleniowe, żaluzje w oknach, prawidłowe ustawienie stołów w stosunku do okien i lamp),
- stosownych warunków mikroklimatycznych (temperatura i wilgotność),
- zmniejszenia ekspozycji na promieniowanie i pola elektromagnetyczne (filtry, wykładziny antystatyczne, zachowanie prawidłowej odległości od komputera).
Ponadto, zwłaszcza przy ciągłej pracy z komputerem istotne jest stosowanie krótkich przerw w pracy (10 min co 1-2 godziny), umożliwiających zmianę pozycji ciała lub wykonanie kilku prostych ćwiczeń rozluźniających napięte mięśnie ramion, obręczy barkowej oraz przykręgosłupowych. Ważne jest również przeprowadzanie kontrolnych badań wzroku przed przystąpieniem do pracy, a w razie potrzeby korekcja jego wad.

Znakomitym wsparciem profilaktyki prowadzonej w tym zakresie jest plakat, który w lapidarnej formie graficznej przypominać może, jak postępować w pracy z komputerem.

Na konkurs zgłoszono 211 prac, z których 50 zaprezentowano na wystawie pokonkursowej. Jury konkursu pod przewodnictwem Pana prof. Macieja Urbańca przyznało trzy nagrody główne i pięć wyróżnień.

Laureaci edycji konkursu:

  • Tomasz Nowak - I nagroda
  • Jacek Mrowczyk - II nagroda
  • Agnieszka Koralewska - III nagroda
  • Marzena Musiał - wyróżnienie
  • Mariusz Napierała, Robert Listwan - wyróżnienie
  • Monika Pobóg-Malinowska - wyróżnienie
  • Jerzy Ch. Skakun - wyróżnienie
  • Agnieszka Stacherczyk - wyróżnienie

NAGRODZONE PRACE:

I nagroda
Tomasz Nowak

II nagroda
Jacek Mrowczyk

III nagroda
Agnieszka Koralewska


WYRÓŻNIENIA:

Marzena Musiał

Mariusz Napierała, Robert Listwan

Monika Pobóg-Malinowska

Jerzy Ch. Skakun

Agnieszka StacherczykW dniu 26 czerwca 1997 r. odbyło się w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie uroczyste otwarcie pokonkursowej wystawy plakatów połączone z wręczeniem nagród laureatom.
Oferta plakatów edycji Komputer


Uwaga!
Plakaty stanowią własność Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego. Prawa autorskie zastrzeżone, wykorzystywanie i kopiowanie zabronione. Bez pisemnej zgody Instytutu plakatów nie wolno reprodukować i przekazywać w żadnej postaci, w tym elektronicznej.