Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy

 

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy

 

Ogólny regulamin konkursu na plakat i oświadczenie

 

 

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy jest organizowany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy od 1997 roku. Celem konkursu jest uzyskanie projektów plakatów promujących tematykę bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy, zwracających uwagę na zagrożenia, które występują w różnych dziedzinach gospodarki i w różnych grupach zawodowych. 


Odpowiednio wykorzystane plakaty wspomagają działania na rzecz prewencji wypadkowej, przypominając o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa pracy, instruując, w jaki sposób można zagrożeń uniknąć, pokazując skutki nieprzestrzegania przepisów. Współorganizatorami konkursu są Akademie Sztuk Pięknych w Krakowie, Łodzi i Warszawie, a patronują mu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Główny Inspektor Pracy. W konkursie biorą udział artyści plastycy oraz studenci wyższych uczelni plastycznych w kraju i za granicą.
Prace nadsyłane na konkurs ocenia Jury złożone z przedstawicieli środowisk twórczych, nauki, resortów zdrowia i pracy oraz związków zawodowych, ale także przedstawicieli przedsiębiorstw, których działalność jest bezpośrednio związana z tematyką danej edycji. W konkursie są tradycyjnie przyznawane trzy nagrody główne i pięć wyróżnień, a 50 plakatów zostaje wybranych do zaprezentowania na wystawach pokonkursowych, które odbywają się w Warszawie i Krakowie

W latach 1997-2017 zorganizowano 26 edycji konkursu o tematyce: Stres, Komputer, Ryzyko zawodowe, Hałas, Chemia, Ergonomia, Rolnictwo, Budownictwo, Szkoła, Transport, Elektryczność, Niepełnosprawni, Biozagrożenia, Stop hałasowi, Młodzi pracownicy – bezpieczny start, Mniej dźwigaj, Kultura pracy, Ryzyko, Oświetlenie, Eksploatacja, Aktywni 50+, Stres XXI wieku, Komputerowy świat, Praca a czas wolny, Bezpieczeństwo przede wszystkim, Bezpiecznie od początku. Napłynęło na nie ponad 4 000 projektów plakatów, spośród których ponad 1000 zaprezentowano na wystawach pokonkursowych i w katalogach. W celach popularyzacyjnych wydrukowano ponad 135 wzorów wybranych plakatów w nakładzie po 600-1000 szt. każdy.

 

 

W roku 2008 Instytut wydał PLAKATY/POSTERS - katalog plakatów poświęconych problematyce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy z 925 reprodukcjami plakatów z kolekcji CIOP-PIB, w tym z archiwalnymi 49 plakatami przedwojennymi, z 73 reprodukcjami plakatów archiwalnych powojennych oraz 803 plakatami konkursowymi CIOP-PIB z 16 kolejnych edycji konkursu W tym też roku wydany katalog zdobył wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w 49. Konkursie „Najpiękniejsze Książki Roku 2008” w kategorii „Katalogi, wydawnictwa bibliofilskie i inne”. 


Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela kurator konkursu.
Agnieszka Szczygielska
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl

tel. 606-36-97-36

 

 
Co nowego

 

Nagrodzone prace w XXIX edycji Konkursu na Plakat Bezpieczeństwa Pracy 2020 pn. "BIOZAGROŻENIA DZISIAJ"

 

 

zobacz