XXIV - "Praca a czas wolny" (2015)

 

Regulamin XXIV edycji konkursu 
Ogólny regulamin konkursu na plakat i oświadczenie 

Patronat: 
Minister Pracy i Polityki Społecznej 


Główny Inspektor Pracy 


Organizatorzy: 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, a także Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.


Sponsor XXIV edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy: 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 

 

 

    WYNIKI

Jury w głosowaniu jawnym przyznało 3 nagrody główne i 5 równorzędnych wyróżnień:

 

I nagroda - Maciej Mytnik ( seria 4 plakatów)

 

 

II nagroda - Małgorzata Komorowska

 

 

III nagroda - Marek Osman

 

Wyróżnienia:

 1. Jacek Bieńkowski,
 2. Joanna Frydrychowicz, Krzysztof Skrzypczyk
 3. Julia Jackowska,
 4. Julia Parchimowicz,
 5. Eugeniusz Skorwider, (seria 5 plakatów)

 

Jacek Bieńkowski Joanna Frydrychowicz,
Krzysztof Skrzypczyk
Julia Jackowska, Julia Parchimowicz,
Eugeniusz Skorwider

 

 

Wybrane zostały również plakaty do zaprezentowania na wystawie pokonkursowej i w katalogu

Autorzy wybranych prac:

 • Jacek Bieńkowski
 • Jerzy Dobrzyniecki
 • Magdalena Dużyńska
 • Joanna Frydrychowicz
 • Dominika Godlewska
 • Julia Jackowska
 • Ewa Jóźwiak
 • Jacek Kaliński
 • Małgorzata Komorowska
 • Maciej Korzeń
 • Piotr Łopalewski
 • Grzegorz Matusik
 • Maciej Mytnik
 • Dariusz Ogrodowczyk
 • Marek Osman
 • Julia Parchimowicz
 • Ireneusz Parzyszek
 • Beata Pomianek
 • Sabina Popek
 • Jan Rosiek
 • Eugeniusz Skorwider
 • Krzysztof Skrzypczyk
 • Ewa Szal
 • Katarzyna Szubel
 • Michał Tatarkiewicz
 • Jan Trojan
 • Natalia Wilczak

 

    Posiedzenie Jury konkursu

W dniu 24 czerwca br. odbyło się w Instytucie posiedzenie Jury XXIV edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. Praca a czas wolny

Skład Jury:

 1. prof. Tomasz Bogusławski - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 2. Jakub Chojnicki -  Państwowa Inspekcja Pracy
 3. Marzena Flis - NSZZ „Solidarność”
 4. prof. Adam Gedliczka - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
 5. Renata Górna - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 6. Katarzyna Kitajewska - Główny Inspektorat Sanitarny
 7. prof. dr hab. med. Danuta Koradecka - Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy
 8. Edyta Marek - Gaz-System S.A.
 9. prof. Władysław Pluta - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
 10. prof. Marek Stańczyk - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 11. Maria Widerszal-Bazyl, prof. CIOP-PIB - Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy
 12. Agnieszka Wołoszyn- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Dokumentacja fotograficzna z posiedzenia XXIV edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. Praca a czas wolny – 24 czerwca 2015 r 

 

 

 

 

    Praca a czas wolny

Utrzymywanie równowagi pomiędzy pracą zawodową a czasem wolnym przeznaczanym na życie rodzinne, spotkania z przyjaciółmi, zainteresowania, sport, podróże, itp. to niezbędny element higieny psychicznej. Przyczynia się do lepszego samopoczucia nie tylko psychicznego, ale i fizycznego. Sprzyja też większej efektywności pracy.

Gdzie leży jedna z ważniejszych przyczyn braku równowagi?

Duża konkurencja na rynku pracy sprawia, że utrzymanie tego balansu nie jest łatwe. Statystyki europejskie od wielu lat odnotowują wyraźny trend polegający na wzroście intensywności pracy. By sprostać wymaganiom rynku, firmy stawiają przed pracownikami coraz wyższe wymagania co do ilości pracy, a także jej tempa. Sprzyja to zakłóceniu równowagi między czasem przeznaczanym na pracę a czasem wolnym.

Jakie są zagrożenia?

Brak równowagi praca-czas wolny jest istotnym źródłem stresu w pracy, a stąd przyczynia się do wielu schorzeń, np. sercowo-naczyniowych, mięśniowo-szkieletowych i innych, a także większego wyczerpania emocjonalnego, wypalenia zawodowego, uzależnienia od alkoholu i innych używek.

Co może zrobić pracodawca?

Świadomość zagrożeń wynikających z zakłócenia równowagi między pracą a życiem prywatnym przyczyniła się do coraz szerszego stosowania przez pracodawców działań prewencyjnych. Należą do nich m.in.:

 • praca w niepełnym wymiarze
 • wprowadzanie elastycznego czasu pracy
 • pomoc w organizowaniu opieki nad dziećmi lub ludźmi starszymi
 • wspomaganie aktywnego wypoczynku, np. zajęcia na siłowni, turystyka itp.

Co może zrobić sam pracownik?

 • ograniczyć podczas godzin pracy zbędne działania nie związane bezpośrednio z pracą  np. korzystanie z mediów społecznościowych, załatwianie prywatnych rozmów telefonicznych,  plotkowanie z kolegami,
 • zaplanować kiedy i jak chciałby spędzić czas wolny,
 • w czasie wolnym całkowicie „wyłączyć się” ze spraw związanych z pracą i prowadzić aktywny tryb życia (w kontekście aktywności fizycznej)

Sekretariat organizacyjny Konkursu – Sekretariat Organizacyjny Konkursu prowadzi Ośrodek Promocji Organizatora. Informacji dotyczących konkursu udziela kurator konkursu - mgr Marta Derlicka (Tel. 22/623 37 23, fax 22/623 32 64, e-mail: mader@ciop.pl)