XXVII - "Biuro" (2018)

 

Regulamin XXVII edycji konkursu 
Ogólny regulamin konkursu na plakat i oświadczenie 

    Patronat: 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Główny Inspektor Pracy 

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


    Organizatorzy: 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, a także Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.


    Sponsor XXVII edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy: 

 

 

 

    Tematyka XXVII edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy

Współczesne biuro ma niejedno oblicze. Biurami są pomieszczenia zapewniane przez pracodawcę, w których pracownicy wykonują powierzone im zadania, zazwyczaj w dużych zespołach, kontaktując się z klientami bezpośrednio lub jedynie za pośrednictwem komputera i telefonu. Biura przeniosły się także do przestrzeni domowej, przesunięto granicę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, zaburzając stan równowagi między tymi obszarami życia. Biurami stały się także wynajęte pomieszczenia w atrakcyjnych częściach dużych miast, zwane coworking space, w których freelancerzy, start-upowcy czy przedstawiciele wolnych zawodów znajdują inspirujące miejsce do czasowej pracy.

Z pozoru praca biurowa jest najbezpieczniejsza, a jednak bardzo silnie wpływa na zdrowie i jakość życia pracowników. Dla komfortu takiej pracy znaczenie mają zarówno czynniki fizyczne: oświetlenie, jakość powietrza czy temperatura i poziom wilgotności, jak i psychiczne, związane z pracą w zespole. Napięcia nerwowe wywołujące stres, zaburzone stosunki międzyludzkie w pracy czy sytuacje konfliktowe odbijają się na zdrowiu pracowników. Długotrwała pozycja siedząca i związane z nią statyczne obciążenie mięśni tułowia i pleców prowadzą do dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. Pracujący w domowych biurach za niezależność od „stacjonarnego” pracodawcy i brak sztywnych godzin pracy płacą często konfliktami rodzinnymi i poczuciem izolacji od innych ludzi, co sprawia, że praca w takim systemie staje się także uciążliwa.

Całokształt wymienionych warunków pracy biurowej może prowadzić do nadmiernego przeciążenia organizmu, osłabienia sprawności intelektualnej i wielu schorzeń.

We współczesnym biurze jak w lustrze odbijają się więc wszystkie zmiany zachodzące we współczesnym świecie pracy, zarówno te, które sprzyjają rozwojowi człowieka, jak i te, które są dla niego zagrożeniem.

 

Harmonogram XXVII edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy:

 

1 IV – 1 VI 2018 r. Realizacja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy
1 czerwca 2018 r. Termin składania prac
14 czerwca 2018 r. Posiedzenie Jury konkursu
X 2018 r. Uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej plakatów połączone z wręczaniem nagród laureatom

 

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela kurator konkursu.
Agnieszka Szczygielska
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl

tel. 606-36-97-36

 
Co nowego

 

Nagrodzone prace w XXVI edycji Konkursu na Plakat Bezpieczeństwa Pracy 2017  pn. "Bezpiecznie od początku"

 

zobacz