XXVII - "Biuro" (2018)

 

Regulamin XXVII edycji konkursu 
Ogólny regulamin konkursu na plakat i oświadczenie 

 

    Patronat: 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej


 

Główny Inspektor Pracy


 

 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego


    Organizatorzy: 
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, a także Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.

    Sponsor XXVII edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 

     Wystawa plakatów: 

 

PDF – KATALOG

 

W dniu 17 października  2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie wystawy plakatów edycji pn. „Biuro”, połączone z wręczeniem nagród laureatom. Wzięli w nim udział goście z instytucji i urzędów centralnych m.in. Dariusz Głuszkiewicz – z-ca Dyrektora Departamentu Prawa Pracy MRPiPS, Małgorzata Kurowska – Naczelnik Wydziału BHP w Departamencie Prawa Pracy MRPIPS, Dariusz Mińkowski – z-ca Głównego Inspektora Pracy, Zbigniew Kowalczyk – Dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji w Głównym Inspektoracie Pracy, Jarosław Wartak – z-ca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w MKiDN, Mariusz Knorowski – Kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie, Renata Górna - OPZZ, Katarzyna Kitajewska – Naczelnik Wydziału ds. Higieny Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Małgorzata Sokalska NSZZ „Solidarność”, Elżbieta Bożejewicz – Prezes OSPS BHP oraz firm współpracujących z Instytutem min. Maria Żmidzińska – Dyrektor BHP i Marek Kubel – Specjalista ds. BHP w firmie Trakcja PRKiI S.A. oraz Justyna Nowak – Specjalista ds. BHP z firmy PGNiG a także przedstawiciele środowisk twórczych, wyższych uczelni i szkół podstawowych.

W trakcie uroczystości zaproszeni goście wystąpili z krótkimi przemówieniami a przewodniczący Jury konkursu, prof. Władysław Pluta, odczytał protokół z posiedzenia Jury, następnie wręczono dyplomy laureatom konkursu.

 

 

 

 

 

 

 

    Laureaci konkursu

 

Nagrody główne:

I nagroda – Róża Szczucka II nagroda – Eugeniusz Skorwider
III nagrodaBartek Zygmunt Siegmund

 

Wyróżnienia:

Marta Małgorzata Kondratowska Szymon Szymankiewicz
Marek Osman Marek Osman
Kamil Wójcik

 

Autorzy prac wybranych na wystawę pokonkursową:

 1. Banach Karol
 2. Chmielewski Łukasz
 3. Grabowicz Sebastian
 4. Ignatowicz Sandra
 5. Javorik Peter
 6. Jaźwiec Anita
 7. Jaźwińska Weronika
 8. Komorowska Małgorzata
 9. Kondratowska Marta Małgorzata
 10. Kuc Tomasz
 11. Kujda Agata
 12. Ligenza Artur
 13. Łącki Michał
 14. Łężak Małgorzata
 15. Maciejewska Daria
 16. Mazur Wojciech
 17. Myćka Grzegorz
 18. Olek Joanna
 19. Osman Marek
 20. Pieńkowski Roman
 21. Pozowski Jakub
 22. Radulak Filip
 23. Rybacka-Gruszczyńska Alina
 24. Sajdak Daria Adrianna
 25. Siwczyk Agnieszka
 26. Skorwider Eugeniusz
 27. Sobczyk Anna
 28. Sosnówka Dorota
 29. Stachura Tomasz
 30. Stokłosa Bartłomiej
 31. Szczucka Róża
 32. Szczudlik Mirosław
 33. Szymankiewicz Szymon
 34. Wójcik Kamil
 35. Zygmunt-Sigmund Bartłomiej
 36. Żełudziewicz Gabriela

 

    Posiedzenie Jury konkursu

W dniu 14 czerwca 2018 r. odbyło się w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym posiedzenie Jury XXVII edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Biuro”.

Jury konkursu:

 1. prof. Tomasz Bogusławski - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
 2. Marta Derlicka - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
 3. prof. Adam Gedliczka - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
 4. Renata Górna - Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
 5. prof. dr hab. med. Danuta Koradecka - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
 6. Jolanta Maj - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
 7. dr hab. Mieczysław Piróg - Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
 8. prof. Władysław Pluta - Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
 9. prof. Marek Stańczyk - Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 10. Elżbieta Świętoń - Moczulska – Główny Inspektorat Sanitarny
 11. Wojciech Myjak - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 12. Anita Gwarek - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 13. Małgorzata Sokalska - NSZZ „Solidarność"
 14. Zbigniew Kowalczyk - Państwowa Inspekcja Pracy

Jury przyznało trzy nagrody główne i pięć równorzędnych wyróżnień, a 50 projektów plakatów (łącznie z nagrodzonymi i wyróżnionymi) wybrało do zaprezentowania na wystawie pokonkursowej i w katalogu.

 

 

 

 

 

    Tematyka XXVII edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy

Współczesne biuro ma niejedno oblicze. Biurami są pomieszczenia zapewniane przez pracodawcę, w których pracownicy wykonują powierzone im zadania, zazwyczaj w dużych zespołach, kontaktując się z klientami bezpośrednio lub jedynie za pośrednictwem komputera i telefonu. Biura przeniosły się także do przestrzeni domowej, przesunięto granicę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, zaburzając stan równowagi między tymi obszarami życia. Biurami stały się także wynajęte pomieszczenia w atrakcyjnych częściach dużych miast, zwane coworking space, w których freelancerzy, start-upowcy czy przedstawiciele wolnych zawodów znajdują inspirujące miejsce do czasowej pracy.

Z pozoru praca biurowa jest najbezpieczniejsza, a jednak bardzo silnie wpływa na zdrowie i jakość życia pracowników. Dla komfortu takiej pracy znaczenie mają zarówno czynniki fizyczne: oświetlenie, jakość powietrza czy temperatura i poziom wilgotności, jak i psychiczne, związane z pracą w zespole. Napięcia nerwowe wywołujące stres, zaburzone stosunki międzyludzkie w pracy czy sytuacje konfliktowe odbijają się na zdrowiu pracowników. Długotrwała pozycja siedząca i związane z nią statyczne obciążenie mięśni tułowia i pleców prowadzą do dolegliwości mięśniowo-szkieletowych. Pracujący w domowych biurach za niezależność od „stacjonarnego” pracodawcy i brak sztywnych godzin pracy płacą często konfliktami rodzinnymi i poczuciem izolacji od innych ludzi, co sprawia, że praca w takim systemie staje się także uciążliwa.

Całokształt wymienionych warunków pracy biurowej może prowadzić do nadmiernego przeciążenia organizmu, osłabienia sprawności intelektualnej i wielu schorzeń.

We współczesnym biurze jak w lustrze odbijają się więc wszystkie zmiany zachodzące we współczesnym świecie pracy, zarówno te, które sprzyjają rozwojowi człowieka, jak i te, które są dla niego zagrożeniem.

 

 

Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela kurator konkursu.
Agnieszka Szczygielska
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl

tel. 0-22 623 36 86