XXVI - "Bezpiecznie od początku" (2017)

 

Regulamin XXVI edycji konkursu 
Ogólny regulamin konkursu na plakat i oświadczenie

 

    Patronat: 
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Główny Inspektor Pracy 

 


    Organizatorzy: 

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, a także Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie.

    Wystawa plakatów

W dniu 22 czerwca  br. odbyło się uroczyste otwarcia wystawy plakatów edycji pn. „Bezpiecznie od początku”, połączone z wręczeniem nagród laureatom. Wzięli w nim udział goście z instytucji i urzędów centralnych m.in. Anita Gwarek – dyrektor Departamentu Prawa Pracy MRPiPS, Dariusz Mińkowski -  – z-ca Głównego Inspektora Pracy, Wiesława Taranowska – wiceprzewodnicząca OPZZ, Renata Górna -OPZZ, Katarzyna Kitajewska – naczelnik Wydziału ds. Higieny Głównego Inspektoratu sanitarnego, przedstawiciele środowisk twórczych, wyższych uczelni i szkół podstawowych.


    Wyniki konkursu

I nagroda – Anita Jaźwiec,

II nagroda – Małgorzata Komorowska,

III nagroda – Anita Jaźwiec,

Wyróżnienia (równorzędne)

Marcin Błaszczyk Małgorzata Komorowska
Maciej Mytnik Maciej Mytnik
Maciej Mytnik Maciej Mytnik
Bartłomiej Stokłosa

 

Autorzy prac wybranych do zaprezentowania na wystawie pokonkursowej i w katalogu (włącznie z nagrodzonymi i wyróżnionymi) 

 • Błaszczyk Marcin
 • Bródka Jarosław
 • Cielma Katarzyna
 • Durišić Vladan
 • Figus Justyna
 • Halczak Mateusz
 • Hańderek Grzegorz
 • Jaźwiec Anita
 • Kołaczyk Józef
 • Kołodziej Jagoda
 • Komorowska Małgorzata
 • Kondratowska Marta Małgorzata
 • Longawa Patrycja
 • Łopalewski Piotr
 • Mamrot Agata
 • Myczkowska – Szczerska Anna
 • Mytnik Maciej
 • Pastuszak Magdalena
 • Placec Anastasia
 • Skorwider Eugeniusz
 • Stachura Tomasz
 • Stokłosa Bartłomiej
 • Szymankiewicz Szymon
 • Tatarkiewicz Michał
 • Wojewoda Martyna
 • Ziółkowski Maciej

    Posiedzenie Jury konkursu

W dniu 9 maja 2017 r. odbyło się w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym posiedzenie Jury XXVI edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Bezpiecznie od początku”.

 

Jury konkursu:
1. Joanna Fałdyga Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
2. prof. Adam Gedliczka  Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
3. Karolina Główczyńska-Woelke Państwowa Inspekcja Pracy
4. Renata Górna Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych
5. prof. Sławomir Iwański Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
6. prof. dr hab. med. Danuta Koradecka Centralny Instytut Ochrony Pracy-
Państwowy Instytut Badawczy
7. Jolanta Maj Centralny Instytut Ochrony Pracy-
Państwowy Instytut Badawczy
8. Paweł Mońka Gaz-System S.A.
9. prof. Władysław Pluta Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
10. Anna Podlecka – Rząp Główny Inspektorat Sanitarny
11. prof. Marek Stańczyk Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

Jury przyznało trzy nagrody główne i pięć równorzędnych wyróżnień, a 50 projektów plakatów ( łącznie z nagrodzonymi i wyróżnionymi) wybrało do zaprezentowania na wystawie pokonkursowej i w katalogu.

 

 

 

    Bezpieczeństwo od początku

U progu dorosłego życia każdy musi się zmierzyć z podjęciem pracy zawodowej. Wiąże się to ze stresem wynikającym z niepewności co do oczekiwań wobec siebie, ale też oczekiwań pracodawcy. Młodzi ludzie, wybierając pierwszą pracę, zwykle kierują się warunkami finansowymi, a nie warunkami pracy. Brakuje im nie tylko doświadczenia, czy czesto też wiedzy, umiejetności, czasem dojrzałości fizycznej i psychicznej. Jednocześnie raczej nie brakuje im pewności siebie, co przy podatności na wpływ otoczenia może prowadzić do ryzykownych zachowan w środowisku pracy.

Pracodawca nie dostrzega zwykle konieczności szczególnego nadzoru nad ich pracą, zapewnienia odpowiedniego instruktażu czy szkoleń. A przecież uwarunkowania psychiczne, umiejetność przewidywania sytuacji zagrażających życiu determinują postawę młodych pracowników wobec bezpieczeństwa w pracy.

Na wagę problemu związanego z bezpieczeństwem młodych pracowników wskazują dane statystyczne. Wynika z nich, że wypadkom przy pracy najcześciej ulegają właśnie osoby młode, z krótkim stażem na danym stanowisku. Ponad 30% poszkodowanych w wypadkach ma co najwyżej rok stażu pracy, a ponad połowa poszkodowanych - nie więcej niż 5 lat (GUS). Z krótkim stażem pracy w danym zakładzie pracy wiąże się często słaba adaptacja do obowiązujących w nim zasad organizacji pracy - niedostateczna znajomość procesów technologicznych, czy instrukcji obsługi maszyn i urządzeń wskazujących bezpieczne sposoby wykonania pracy. Towarzyszy temu bardzo często brak nawet ogólnej wiedzy o zagrożeniach.

Dlatego tak ważne jest zadbanie o bezpieczeństwo najmłodszych pracowników. Konkurs „Bezpiecznie od początku”. wychodzi naprzeciw potrzebom uświadomienia młodym pracownikom wagi ich probezpiecznych postaw, a pracodawcom - potrzeby szczególnej dbałości o osoby młode.

 

 

Sekretariat organizacyjny Konkursu – Sekretariat Organizacyjny Konkursu prowadzi Ośrodek Promocji Organizatora. Informacji dotyczących konkursu udziela kurator konkursu - mgr Marta Derlicka (Tel. 22/623 37 23, fax 22/623 32 64, e-mail: mader@ciop.pl)