Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
    
 
BIOINFO: WYNIKI POMIARÓW - LISTA
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
BIOINFO: WYNIKI POMIARÓW - LISTA Powrót
Administracja państwowa i wymiar sprawiedliwości
Urząd państwowy
Archiwista
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2
Przykład - nr 3
Pracownik biurowy
Przykład - nr 1
Przykład - nr 10
Przykład - nr 11
Przykład - nr 12
Przykład - nr 13
Przykład - nr 14
Przykład - nr 2
Przykład - nr 3
Przykład - nr 4
Przykład - nr 5
Przykład - nr 6
Przykład - nr 7
Przykład - nr 8
Przykład - nr 9

Biblioteki i archiwa
Archiwum
Archiwista
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2
Przykład - nr 3
Przykład - nr 4
Przykład - nr 5
Przykład - nr 6
Przykład - nr 7
Przykład - nr 8
Przykład - nr 9
Pracownik działu niszczarek, pracownik magazynowy
Przykład - nr 1
Biblioteka miejska
Mikrobiolog
Przykład - nr 1
Pracownik czytelni
Przykład - nr 1
Pracownik magazynu starodruków
Przykład - nr 1
Pracownik magazynu zbiorów tradycyjnych
Przykład - nr 1
Pracownik zbiorów specjalnych
Przykład - nr 1

Chów i hodowla drobiu
Hodowla kurcząt rzeźnych (brojlerów)
Pracownik obsługi fermy
Przykład - nr 1

Działalność usługowa - fryzjerstwo i zabiegi kosmetyczne
Salon fryzjerski
Fryzjer
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2
Salon kosmetyczny
Kosmetyczka
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2
Przykład - nr 3

Działalność usługowa - usługi gastronomiczne
Restauracja
Kucharz
Przykład - nr 1
Pomoc kuchenna
Przykład - nr 1

Działalność związana z kulturą
Muzeum
Konserwator malarstwa
Przykład - nr 1
Konserwator tkanin
Przykład - nr 1
Kustosz - eksponaty drewniane
Przykład - nr 1
Kustosz - ekspozycja tkanin
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2
Kustosz - magazyn malarstwa
Przykład - nr 1
Kustosz - sala wystawowa
Przykład - nr 1

Edukacja - Szkoły publiczne
Gimnazjum
Nauczyciel
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2
Szkoła podstawowa
Nauczyciel
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2
Przykład - nr 3
Przykład - nr 4

Gospodarowanie ściekami i odpadami
Miejskie przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji
Kanalarz
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2
Oczyszczalnia ścieków komunalnych
Operator oczyszczalni ścieków
Przykład - nr 1
Operator oczyszczalni ścieków – higienizacja osadów ściekowych
Przykład - nr 1
Operator oczyszczalni ścieków – komory napowietrzania
Przykład - nr 1
Operator oczyszczalni ścieków – kraty
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2
Przykład - nr 3
Przykład - nr 4
Przykład - nr 5
Operator oczyszczalni ścieków – pompownia ścieków i osadów
Przykład - nr 1
Operator oczyszczalni ścieków – prasy i zagęszczarki
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2
Operator oczyszczalni ścieków – punkt zlewny
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2
Operator oczyszczalni ścieków – stacja odwadniania osadów ściekowych
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2
Operator przewracarki kompostu
Przykład - nr 1
Pracownik laboratorium
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2
Pracownik warsztatu
Przykład - nr 1
Składowisko odpadów komunalnych
Ładowacz
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2
Operator kompaktora
Przykład - nr 1
Placowy na terenie korony składowiska odpadów
Przykład - nr 1
Pracownik hali odpadów
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2
Pracownik sortowni
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2
Przykład - nr 3
Przykład - nr 4
Przykład - nr 5
Spalarnia odpadów komunalnych
Laborant
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2
Przykład - nr 3

Handel
Sklep spożywczy
Sprzedawca
Przykład - nr 1

Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Laboratorium mikrobiologiczne
Mikrobiolog
Przykład - nr 1
Szpital
Kucharz
Przykład - nr 1
Lekarz
Przykład - nr 1
Lekarz anestezjolog
Przykład - nr 1
Lekarz chirurg
Przykład - nr 1
Lekarz okulista
Przykład - nr 1
Lekarz zabiegowy
Przykład - nr 1
Pielęgniarka
Przykład - nr 1
Pielęgniarka instrumentariuszka
Przykład - nr 1
Pielęgniarka pediatryczna
Przykład - nr 1
Pracownik działu centralnej sterylizacji
Przykład - nr 1
Rehabilitant
Przykład - nr 1

Produkcja artykułów spożywczych - Chów i hodowla drobiu
Zakład Wylęgu drobiu
Pracownik hali klujnikowej
Przykład - nr 1
Pracownik hali wylęgowej
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2

Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
Produkcja kosmetyków
Pracownik działu konserwantów
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2
Przykład - nr 3
Pracownik stanowiska mieszalników
Przykład - nr 1

Produkcja wyrobów z drewna
Stolarnia
Stolarz
Przykład - nr 1

Przemysł paliwowo-energetyczny
Elektrociepłownia
Hala zrębek
Przykład - nr 1
Obsługa rębaka i sit
Przykład - nr 1
Obsługa sit
Przykład - nr 1
Obsługa taśmociągu do biomasy
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2
Rozładunek biomasy
Przykład - nr 1
Elektrownia
Laboratorium zakładowe
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2
Przykład - nr 3
Obsługa mlewnika
Przykład - nr 1
Obsługa rębaka i przesiewacza
Przykład - nr 1
Obsługa taśmociągu do biomasy
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2
Przykład - nr 3
Przykład - nr 4
Przykład - nr 5
Operator ładowarki
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2
Przykład - nr 3
Przykład - nr 4
Operator nastawni
Przykład - nr 1
Rozładunek biomasy
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2

Przetwórstwo przemysłowe - Produkcja artykułów spożywczych - Produkcja artykułów mącznych
Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe produkujące mrożone wyroby mączne (pierogi, makarony)
Piekarz
Przykład - nr 1
Pracownik hali
Przykład - nr 1

Przetwórstwo przemysłowe - Produkcja metalowych wyrobów gotowych
Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe produkujące gotowe wyroby metalowe
Mechanik
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2
Pracownik linii odlewniczej
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2

Wytwarzanie energii elektrycznej – współspalanie biomasy
Elektrociepłownia
Obsługa kosza odbiorczego
Przykład - nr 1
Obsługa palników olejowych
Przykład - nr 1
Obsługa przenośników taśmowych
Przykład - nr 1
Elektrownia
Magazyn biomasy
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2
Nastawnia
Przykład - nr 1
Podajnik biomasy
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2
Przesiewacz biomasy
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2
Przykład - nr 3
Rębak
Przykład - nr 1
Taśmociąg do transportu biomasy
Przykład - nr 1
Przykład - nr 2