Pracownia Elektronicznych Systemów Ochronnych
 
Opis
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Elektronicznych Systemów Ochronnych - O Pracowni

Zakres działania pracowni: • tworzenie podstaw naukowych oraz zasad i wymagań dla określenia poziomu bezpieczeństwa w systemach realizujących funkcje ochronne oraz dla kształtowania bezpiecznych i wygodnych warunków pracy w zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemach produkcyjnych,
 • identyfikacja i ocena zagrożeń porażeniem prądem elektrycznym oraz zagrożeń związanych z uszkodzeniami wyposażenia elektrycznego maszyn,
 • opracowanie i wdrażanie rozwiązań nowoczesnych urządzeń ochrony zbiorowej zwłaszcza przed zagrożeniami urazowymi i elektrycznymi,
 • badanie systemów sterowania maszyn, urządzeń ochrony zbiorowej i sprzętu elektroizolacyjnego na zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa,
 • badanie skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i zabezpieczenia przed zwarciem i przeciążeniem wyposażenia elektrycznego maszyn i stanowisk pracy.

Kierownik Pracowni
dr hab. inż. Marek Dźwiarek, prof. nadzw. CIOP-PIB
tel. 623 46 35, fax: 623 36 93
e-mail: madzw@ciop.pl

Publikacje
 
Maksymalizuj
Przywróć
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Elektronicznych Systemów Ochronnych - Oferta

 • badania certyfikacyjne i projektowe urządzeń ochrony zbiorowej*):
 • kurtyn i barier świetlnych,
 • skanerów laserowych,
 • mat czułych na nacisk,
 • urządzeń oburęcznego sterowania itp.,
 • badania środowiskowe urządzeń elektronicznych: odporność na wpływy klimatyczne, zakłócenia napięć zasilających itp.,
 • badania sterowników programowalnych na zgodność z normami PN i IEC,
 • ocena i badania parametrów bezpieczeństwa systemów sterowania maszyn i urządzeń ochronnych,
 • badanie i ocena wyposażenia elektrycznego maszyn i urządzeń przemysłowych*),
 • ekspertyzy i konsultacje w zakresie doboru i instalowania urządzeń ochronnych do maszyn i zautomatyzowanych systemów produkcyjnych,
 • konsultacje w zakresie obowiązujących norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa przy maszynach i systemach produkcyjnych,
 • badania i ocena sprzętu izolacyjnego i ochronnego wysokiego napięcia,
 • rękawic i obuwia elektroizolacyjnego,
 • narzędzi do prac pod napięciem,
 • drążków izolacyjnych,
 • uziemiaczy,
 • wskaźników i uzgadniaczy faz wysokiego napięcia,
 • pomostów i drabin do prac pod napięciem itp.

*) Badania prowadzone wg. akredytowanych procedur włączonych do krajowego systemu badań i certyfikacji.

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Opracowanie i wykonanie stanowisk badawczych oraz procedur, instrukcji i kart do badań elektroizolacyjnych drabin, narzędzi ręcznych i osłon przeznaczonych do prac pod napięciem zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm europejskich
Kierownik projektu - dr hab. inż. Marek Dźwiarek
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie procedur badawczych oraz opracowanie i wykonanie stanowisk badawczych do badań wybranych rodzajów wyposażenia do prac przy napięciu zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm europejskich
Kierownik projektu - mgr inż. Tomasz Strawiński
Wykonawcy -
zobacz więcej
Zasady wykorzystania technik monitorowania miejsc pobytu pracownika z wykorzystaniem technologii ultraszerokopasmowej łączności (UWB) do zapewnienia bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn
Kierownik projektu - dr hab. inż. Marek Dźwiarek, prof. nadzw. CIOP-PIB
Wykonawcy -
zobacz więcej