Filmy CIOP-PIB

Działalność CIOP-PIB

Przedmiotem działania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych prowadzących do nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony pracy w dziedzinie bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii oraz wykonywanie innych zadań szczególnie ważnych dla osiągnięcia celów polityki społeczno-gospodarczej państwa w tej dziedzinie. Zapraszamy do współpracy!

Najcześciej oglądane

Wybierz kategorię filmu

 
0
0
0
1
0
8
3
4